Regionale samenwerking

Veel inwoners van onze gemeente werken ook in een van de aangrenzende gemeenten; in met name Boxmeer en Cuijk, maar ook buiten onze regio, verdienen ook onze inwoners hun brood bij middelgrote en grote organisaties. Regionale samenwerking op economisch gebied is dan ook van belang voor de werkgelegenheid van onze inwoners. Het is een goede zaak dat we als gemeente Sint Anthonis onze steun verlenen aan de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen zoals bij Haps en dat we samen met de gemeenten in het Land van Cuijk middelen ter beschikking stellen voor de doorontwikkeling van de regionale bedrijvigheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.