Samenwerking Land van Cuijk

De toekomst van onze gemeente ligt in het Land van Cuijk. De huidige samenwerking tussen de vijf gemeenten in onze regio geeft onvoldoende slagkracht voor de uitdagingen waarvoor we in onze regio staan; en als kleine zelfstandige gemeente zijn we onvoldoende in staat om zonder verregaande samenwerking passende oplossingen voor deze uitdagingen te vinden. Tevens klinkt luid en duidelijk de roep van onze inwoners om meer specialisme en kwaliteit in het ambtelijk apparaat.

 

Op 20 september 2017 heeft de gemeenteraad van Sint Anthonis een besluit genomen om toe te werken naar één gemeente Land van Cuijk. Het CDA Sint Anthonis respecteert dit besluit en onderschrijft daarmee de wens om te komen tot één gemeente Land van Cuijk. We stellen tegelijkertijd vast dat niet alle vijf gemeenten dit uitgangspunt op dit moment dragen; het is daarom van belang dat we op een zorgvuldige wijze het gesprek blijven voeren als vijf gemeenten met elkaar om een passende oplossing te vinden voor de situatie die is ontstaan. Het CDA Sint Anthonis gaat hierbij uit van het genomen besluit om te komen tot één gemeente Land van Cuijk, maar beseft tegelijkertijd dat het van belang is open te staan voor alternatieve oplossingen als dit nodig is om de impasse te doorbreken.

 

Op 20 september 2017 heeft het CDA tevens een amendement gesteund dat vraagt om een dorpeninvesteringsplan en een financieel arrangement als voorwaarde voor de vorming van een gemeente Land van Cuijk. Voor het CDA is dit een belangrijke voorwaarde die we gestand willen doen. Daarnaast willen we de schaalverkleining goed uitwerken en ook deze uitwerking voorwaardelijk laten zijn voor de vorming van een gemeente Land van Cuijk, zo mogelijk per 1 januari 2023.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.