Toerisme

Op toeristisch gebied werken we inmiddels goed samen binnen onze regio. Het CDA wil zoveel mogelijk inspelen op de uniciteit van onze gemeente. Sint Anthonis kenmerkt zich als een groene gemeente waar veel ruimte is. In toeristisch opzicht mag onze gemeente zich dan ook profileren en binnen onze regio onderscheiden als een gemeente waar rust en ruimte de boventoon voeren, afgewisseld met kernen waar cultuur en traditie onze bezoekers een extra dimensie geven. Onze toeristische ondernemers snappen als geen ander de waarde van onze uniciteit. De vorming van het platform 'Natuurlijk Sint Anthonis' maakt het mogelijk om in brede samenwerking met inwoners en belanghebbenden invulling te geven aan de toeristische beleving van Sint Anthonis; de gemeente steunt initiatieven die hieraan bijdragen en geeft ruimte aan de uitvoering hiervan. Deze steun dient tevens te bestaan uit het beschikbaar stellen van middelen om daadwerkelijk te investeren in de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente; investeringen in bijvoorbeeld meer en betere wandel- en fietspaden, bewegwijzeringen en rust- en picknickplekken voor recreanten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.