Veiligheid

Sint Anthonis was het afgelopen jaar de veiligste gemeente van Brabant en daar zijn we met recht trots op! Het is fijn wonen in een samenleving waar weinig diefstallen, inbraken en overvallen worden gepleegd, een gemeente waar een ieder met een veilig gevoel over straat kan gaan. Deze plek willen we graag behouden en daar hebben we onze inwoners voor nodig. Mensen vormen zelf de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk. We mogen onze ogen niet sluiten voor vormen van ernstige criminaliteit die ook in onze gemeente voorkomen: wietplantages, drugslaboratoria en het gevaar van ondermijning liggen op de loer. De gemeente dient actief samen te werken met politie en openbaar ministerie om dit een halt toe te roepen. Intensieve voorlichting aan burgers dient bij te dragen aan een oplettende houding bij burgers die signalen over dergelijke criminaliteit niet negeren maar neerleggen bij de politie. De wijkagent moet daarvoor een veel grotere en zichtbare rol spelen in onze gemeenschappen; een rol die inwoners uitnodigt om signalen af te geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.