Verkeersveiligheid

Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij willen bewegen moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. Iedereen moet op een veilige manier op weg kunnen. Extra aandacht geven we aan de kernen waar scholen zijn gesloten en kinderen om die reden elders naar school moeten fietsen; de verkeersroute naar school dient voldoende veilig te worden ingericht voor de schoolgaande kinderen, waar nodig dient het snelheidsregime hier te worden aangepast.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.