Vrijwilligers

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de ander, vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen. We willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels. De gemeente moet de randvoorwaarden scheppen waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren. 

We denken hierbij aan het kritisch kijken naar vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde vergunningen voor activiteiten wel nodig of kunnen we soepeler omgaan met (evenementen)vergunningen? Het beheer van accommodaties en gebouwen wil het CDA ook versneld in handen leggen van verenigingen, waarbij het van belang is dat er voldoende middelen worden meegegeven om een langdurig en duurzaam beheer mogelijk te maken. Verenigingen willen we helpen bij een duurzaam beheer: stel verenigingsgebouwen vrij van OZB en stel een energieregisseur aan die verenigingen helpt bij het in kaart brengen van rendabele duurzaamheidsinvesteringen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.