Waarden en tradities

Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen leven als goed maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd het eigen belang voorop stellen. Het zijn ook zaken die we in onze eigen lokale samenleving aandacht willen geven. Voor het CDA is het dan ook van belang dat de gemeente activiteiten ondersteunt die zijn gericht op binding en ontmoeting tussen mensen onderling. In het bijzonder geldt dat voor de nieuwkomers in onze gemeente: van hen wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan activiteiten die zijn gericht op het overdragen van de Nederlandse cultuur, waarden en tradities en zo actief integreren in onze lokale gemeenschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.