Zuinig erfgoedbehoud

Zuinig erfgoedbehoud

Het CDA is van mening dat we zuinig moeten zijn op ons erfgoed, of het nu gaat om historische gebouwen of tradities en gebruiken. Erfgoed gaat over ons gezamenlijke verleden, over identiteit en het goede dat we willen behouden voor onze toekomst. erfgoed in onze gemeente kent vaak geen beschermde status; het CDA roept op tot een beleid dat actief bijdraagt aan het behoud van ons erfgoed, bijvoorbeeld door inzet van subsidies of specifiek ruimtelijk beleid. Hiermee willen we dit voor komende generaties bewaren en toegankelijk maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.