17 oktober 2017

Aanleg glasvezel buitengebied Sint-Michielsgestel flink vertraagd

CDA en PvdA bereiken ontzien minima
Aanleg glasvezel buitengebied Sint-Michielsgestel flink vertraagd 

Er bestaat een grote behoefte aan een snellere internetvoorziening in het buitengebied van Sint-Michielsgestel. Maar bepaald snel gaat het allemaal niet. Reden voor PvdA en CDA om daarover vragen te stellen aan wethouder Loose. “Zolang je sneller kunt internetten op je mobieltje dan op je laptop is er werk aan de winkel”, zeggen beide raadsfracties. 

Op 23 maart 2017 werd een convenant ondertekend om zo’n 500 afgelegen adressen in Sint-Michielsgestel te voorzien van glasvezel. Op de gemeentelijke website werd vervolgens aangekondigd dat bewoners zich na de zomervakantie kunnen inschrijven. Zodat in het najaar van 2017 de balans zou worden opgemaakt: is de benodigde 55% gehaald en kan de aannemer aan de slag? 

Maar het bleef stil; tot op de dag van vandaag is nog geen enkele inwoner benaderd. Daarom stelden de fracties van PvdA en CDA vragen aan wethouder Loose. Afgelopen donderdag kregen ze antwoord. En wat bleek? De aanleg in het buitengebied laat nog wel even op zich wachten. Het wordt pas ergens in het voorjaar van 2018. Dan kan kabelmaatschappij MABIB gelijk opwerken met Meierijstad. “Hiermee wordt het geduld van inwoners en ondernemers in het buitengebied  enorm op de proef gesteld!” aldus raadslid Harvy Schouten (CDA). “Terwijl er juist zo’n grote behoefte bestaat aan een betere internetvoorziening in het buitengebied. Erg jammer, deze vertraging.” 

Betalingsregeling voor minima

PvdA en CDA hebben eerder ook gevraagd  om voor de minima in het buitengebied een  betalingsregeling te treffen. Jan Pieter Vermeulen (PvdA): “Wij vonden het al onrechtvaardig dat bewoners hier rond 1800 euro voor een aansluiting moeten betalen. Terwijl de dorpen eerder gratis zijn aangesloten. Maar wie het geld niet heeft en het ook niet kan lenen zou voor altijd vijftien euro in de maand moeten betalen. Dan heb je na twintig jaar al het dubbele betaald. Dat zou pas echt een straf op armoede zijn.”

Gelukkig heeft de wethouder hierover nu afspraken met MABIB gemaakt. Wie het echt niet kan betalen wordt gratis aangesloten. Er wordt gestreefd naar 100% aansluiting. Belangrijk argument hierbij is dat voorzieningen via internet de komende jaren steeds belangrijker worden om ouderen zelfstandig te laten wonen, aldus de wethouder. E-health noemde hij dat. In het buitengebied, waar voorzieningen en buren verder weg wonen, is snel internet dan nóg belangrijker dan in de dorpen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.