11 juni 2021

CDA: “Ambtelijke fusie komt nog onvoldoende uit de verf”

De gemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel werken sinds vijf jaar samen in een ambtelijke organisatie Mijn Gemeente Dichtbij (MGD). Onlangs is een evaluatie uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot. “Met een ‘zesje’ als uitkomst functioneert MGD redelijk, maar dat kan uiteraard nog wel beter”, aldus CDA raadslid Kirk den Otter.

De ambtelijke fusie tussen de twee gemeenten moest er onder andere voor zorgen dat de organisatie minder kwetsbaar zou worden. En meer kwaliteit zou bieden, dichter bij inwoners, meer lokale kleur én goedkoper. “Helaas is dat na vijf jaar nog niet allemaal gelukt”, aldus Kirk. “We vinden dat dat te lang duurt. Vijf jaar is een hele periode en daarin hadden we meer vooruitgang willen zien. Al waren de omstandigheden, zeker de laatste jaren, niet eenvoudig.”

Verbeterslag

Extra investering in mensen en middelen lijkt nodig, om onder andere de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Daarvoor is een plan gemaakt, dat moet leiden tot meer flexibiliteit, beter inspelen op de vraag en een verandering van de cultuur binnen de ambtelijke organisatie. Kirk: “Zo’n verbeterslag is best lastig in een tijd van een krappe arbeidsmarkt en een moeilijke financiële situatie bij de overheid. De COVID-19 crisis heeft het er natuurlijk niet gemakkelijker op gemaakt. Maar daar hebben alle gemeenten in Nederland mee te maken, we zijn daarin niet uniek.”Wat is een redelijke termijn om een organisatie als MGD draaiend te krijgen? Dat is de hoofdvraag aldus Kirk den Otter. In ieder geval wordt met dit plan 4 jaar extra uitgetrokken om het alsnog voor elkaar te krijgen. 


Concrete doelstellingen

De kunst is om de sterke onderdelen van de organisatie te behouden en de zwakkere onderdelen te versterken. “Als Sint-Michielsgestel hebben we € 330.000 vrijgemaakt waarmee we de organisatie gaan versterken, en Boxtel zelfs iets meer. Die investering is nodig, maar als CDA hebben we er reeds in het verleden voor gepleit om de resultaten heel goed te monitoren. Immers ‘meten = weten’. Zodat we over 4 jaar echt kunnen zien of de kwaliteit en dienstverlening is verbeterd, en de kwetsbaarheid is verminderd. We willen dus ook concrete doelstellingen zien, want dat is de enige manier om het echt te kunnen meten”, aldus Kirk den Otter. De CDA fractie vindt in ieder geval dat met deze financiële injectie de ambtelijke organisatie MGD er in 2025 echt moet staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.