02 juli 2019

CDA: blij met nieuwe ‘huiskamer’ voor Gemonde

Afgelopen donderdag 20 juni heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel om de Sint Lambertusschool door te ontwikkelen tot een multifunctioneleaccommodatie (MFA). Wethouder Lianne van der Aa heeft afgelopen jaar nauw samengewerkt met alle betrokken partijen om een gedragen plan tot stand te brengen. 

Femke Klomp en Anja Andres, raadsleden voor het CDA, zijn heel erg blij met de brede steun voor het plan. Anja: “de MFA is een echte win-win situatie. De leegstand in de Sint Lambertusschool wordt opgelost en het gebouw omvat straks naast een kindcentrum, ook een dorpshuis dat dienst doet als huiskamer voor de inwoners. Jong en oud kunnen elkaar op een centrale locatie in het dorp ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. Een plan dat dankzij het initiatief van dorpsbewoners en ondersteund door het schoolbestuur en de kinderopvang/BSO veel draagvlak heeft. De gemeente heeft daarin een voorwaardenscheppende rol genomen. Mooi om te zien dat dit leidt tot een breed gedragen plan.” 

Femke woont zelf in Gemonde en is  blij met de steun van de gemeenteraad voor het plan. “Gemonde is een prachtig dorpen de dorpsbewoners zijn erg bij het dorp  betrokken. Na de sluiting van de Kei zijn we r een centrale ontmoetingsplaats kwijtgeraakt, met de MFA komt die weer gelukkig weer terug. Voor al onze Gemondenaren, maar met name voor onze ouderen, kids en jeugdigden kan de MFA een hele belangrijke rol vervullen. ”. 

Verschillende leden van de gemeenteraad spraken hun zorg uit over de exploitatie van de MFA. Anja en Femke: “wij vinden een sluitende exploitatie ook belangrijk, maar begrijpen dat een aanloopperiode nodig zal zijn. We hebben veel vertrouwen in het beoogde bestuur.  7 enthousiaste Gemondenaren van jong tot ouder, die bereid zijn tijd, kennis, ervaring en energie in te zetten om van de MFA een succes te maken. Zij maken deel uit van het dorp, kennen de andere inwoners en zullen bij hen ideeën ophalen voor de programmering en activiteiten. Wij geloven in de kansen voor een goed draaiende MFA”.CDA: blij met nieuwe ‘huiskamer’ voor Gemonde

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.