20 april 2021

CDA: “Ook in Den Dungen wordt volop gebouwd!”

Vorige week deed CDA fractievoorzitter Harvy Schouten verslag van de woningbouwontwikkelingen in Berlicum. Deze week is het CDA-raadslid Anja Andres die in het kader van de verkiezingsbelofte ‘meer huizen bouwen’ de bouwactiviteiten in Den Dungen in de spotlights zet.

“De grootste woningbouwontwikkeling in Den Dungen is natuurlijk Jacobskamp”, zegt Anja, die zelf ook in dit dorp woont. “Op dit moment is fase 10 van het plan in voorbereiding. De woningen gaan eind april in de voorverkoop. Als deze laatste fase is gerealiseerd, dan heeft ons dorp er maar liefst 280 woningen bij gekregen. Als gevolg daarvan is Den Dungen verjongd, want er hebben zich veel jonge gezinnen in Jacobskamp gevestigd. Maar binnen het plan Jacobskamp is ook gebouwd voor senioren, in de vorm van patiowoningen.”

Grienselhof combineert ‘oud’ met ‘nieuw’

Bibliotheek De Grienselhof en de oude meesterswoning van de school worden omgetoverd tot zes appartementen en een nieuw woonhuis. Anja: “Het kleinschalige appartementengebouw behoudt de historische gevel, waardoor de uitstraling van het pand nagenoeg gelijk blijft.” In de directe omgeving worden nog eens ruim 20 woningen gerealiseerd, waaronder een aantal huurwoningen.

Bouwen naar behoefte

Ook in Den Dungen bestaat er behoefte aan woningen voor jongeren/starters, senioren en huurwoningen. “Het is juist daarom heel fijn dat binnen afzienbare tijd aan de Veldstraat 5 enkele tientallen wooneenheden gerealiseerd gaan worden, waaronder ook een aantal sociale huurwoningen”, vertelt Anja. “Maar de behoefte aan woningen voor starters en senioren is groter dan dat. Veel van onze senioren wonen in een te groot huis omdat er geen alternatieven zijn in het dorp. Daarom zijn ook andere woningbouwontwikkelingen die in voorbereiding zijn erg belangrijk. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het plan ‘Wonen op de Donk’, dat zo’n 40 woningen telt. Dit plan bestaat volledig uit woningen voor starters en senioren en er komen zowel koop- als huurwoningen. Maar ik denk ook aan de mogelijke woningbouwontwikkeling op de locatie van de voormalige slachterij Cooymans en aan de transformatie van het pand van voormalig Top 1 Toys. Tot slot biedt ook de herontwikkeling van locatie en gebouw De Blauwe Scholk kansen voor woningbouw.”

“Aandachtspunt bij de ontwikkelingen is wel dat er sprake moet zijn van betaalbare woningen”, geeft Anja aan. “Daarnaast is het belangrijk dat ook de nieuwe plannen binnen redelijke termijn worden gerealiseerd. Zodat tegemoet wordt gekomen aan de woonbehoefte van onze dorpsgenoten én de Dungense centrumontwikkeling kan worden opgepakt!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.