27 februari 2018

CDA: ook in oppositie resultaten geboekt

Vier jaar heeft CDA oppositie gevoerd. “Kritisch, maar wel altijd opbouwend.” Fractieleden Lianne van der Aa en Harvy Schouten staan ook nu weer hoog op de lijst, met Lianne als wethouderskandidaat. “Want we staan te popelen om te laten zien dat er meer mogelijk is! ”

Wat waren thema’s waarop CDA van zich liet horen? Lianne: “Bijvoorbeeld de bestrijding van eenzaamheid. Hierin heeft de gemeente op ons aandringen echt stappen gezet. En kijk naar de discussie over de bibliotheek. Die dreigde te worden uitgekleed, maar samen met enkele andere partijen hebben we dat tij weten te keren. Verder hebben we ons druk gemaakt over de mogelijke komst van windturbines dichtbij ons natuurgebied, die gemeente ’s-Hertogenbosch op De Brand wilde plaatsen; een verkeerde locatie met voor onze gemeente alleen de lasten en niet de lusten. Die locatie lijkt vooralsnog van de baan. De afvalstoffenheffing: dankzij ons amendement is het principe van de vervuiler betaalt nog sterker geworden in de heffing. En de starterslening wordt toch weer bekeken, dankzij een motie die we met PPA indienden.”

Soms lijkt het om relatief kleine zaken te gaan, zoals het verdwijnen van buslijn 156. Lianne: “Maar voor sommige inwoners heeft zoiets grote impact! Doordat wij dat aanhangig hebben gemaakt en het college dat vervolgens goed oppakte, heeft de provincie het besluit teruggedraaid.”

Helaas, vult Harvy aan, zijn er ook schijnoverwinningen. “We kregen vrijwel raadsbrede steun om leegstand te bestrijden, in dorpen en buitengebied. Maar het college heeft de uitvoering doorgeschoven. Zonde, zeker omdat de provincie wilde helpen. En de Hoogstraat in Berlicum: de verkeersoverlast had allang opgepakt kunnen worden. Maar samen met VVD én veel inwoners hebben we zelf een maatregelenpakket opgesteld. Daar kan het volgende college zo mee aan de slag.”

CDA heeft zich verder ingezet voor de leefbaarheid in Gemonde en voor burgerinitiatieven. Lianne: “Zoals het behoud van de Balkumse toren en Grienselhof. Helaas niet met het gewenste resultaat. Wij vinden de gemeente te terughoudend in de ondersteuning daarvan.”

Ook goede dingen gebeurd
Toch is CDA niet alleen kritisch over het college. Harvy: “Nee hoor, er zijn ook goede dingen gebeurd. De ontwikkeling van het Gestelse centrum ligt op stoom en in dit dorp komt een nieuwe voetbalaccommodatie. En de ontwikkeling van het Balkumse centrum is opgepakt. Het is natuurlijk niet zwart-wit en laten we wel wezen: besturen is ook niet eenvoudig.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.