02 oktober 2020

CDA over afvalinzameling: “Er moet een tandje bij”

Vorig jaar is de afvalstoffenheffing sterk gestegen. Het huidige systeem kost helaas veel geld. CDA-raadslid Kirk den Otter: “Die kosten moeten echt omlaag. En dat kán, maar dan moet er wel een tandje bij.”

In onze gemeente hebben we grijze kliko’s voor restafval, groene kliko’s voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en speciale zakken voor PMD (plastic, drankkartons). Daarnaast wordt oud papier opgehaald, kunnen inwoners zelf glas en kleding naar aparte inzamelpunten brengen en gebruikmaken van de milieustraten in Sint-Michielsgestel, Berlicum en Schijndel.

Kirk: “Jaren geleden heeft de gemeenteraad gekozen voor het principe ‘de vervuiler betaalt’. Of positiever gezegd: als je minder afval aanbiedt, ben je voordeliger uit. Daarvoor gebruiken we het Diftar-systeem. Dit betekent dat ieder huishouden een vast bedrag per jaar voor afvalstoffenheffing betaalt en daarnaast een bedrag per lediging. Dit bedrag is afhankelijk van het soort container (grijs of groen) en de grootte daarvan. Als CDA-fractie staan we nog steeds achter dat principe.”

Duurder uit dan nodig
Maar er is wel wat aan de hand. Uit een analyse blijkt namelijk dat ruim 40% van de inhoud van onze grijze kliko’s uit GFT afval bestaat. En dat is jammer, vertelt Kirk. “Want als je dat doet, ben je juist duurder uit. Voor de lediging van de grijze container betaal je namelijk meer dan voor de groene container.  Voorbeeld: de kosten van het legen van een 140 liter grijze kliko bedragen in 2020 €5,02 en van een 140 liter  groene kliko slechts € 2,48. Een verschil van € 2,54 per lediging. Blijkbaar zijn mensen zich daarvan onvoldoende bewust. En ze zijn niet alleen duurder uit, maar het is ook nog eens slechter voor het milieu als je je afval niet goed scheidt.”

Er is dus actie nodig, zo betoogde Kirk in de raadsvergadering van vorige week. “Blijkbaar weten we als gemeente deze boodschap onvoldoende over te brengen. Dus dat moet echt beter. Daarom hebben we VVD-wethouder Bart van de Hulsbeek opgeroepen steviger in te zetten op communicatie. Want blijkbaar schieten we daar te kort. Waarom zou je als inwoners bewust je geld via de kliko naar de stort laten brengen? Ik vind dat er ook betere voorlichting moet komen over het voorkomen van stank en overlast door insecten in de GFT-container.”

Het CDA heeft in de raadsvergadering ook aandacht gevraagd voor de afvalinzameling bij appartementencomplexen. “Elders in het land zie je allerlei nieuwe ontwikkelingen, zoals ondergrondse containers. Kortom, we moeten als gemeente niet stilstaan, maar onszelf ook op dit gebied blijven ontwikkelen!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.