07 maart 2018

CDA Team Gemonde: “Meer huizen versterken onze leefbaarheid”

Met maar liefst zes kandidaten op de lijst is het CDA erg goed vertegenwoordigd in Gemonde. Aanvoerder van dat team is Femke Klomp. “Komende jaren willen we in dit dorp meters maken. Het is aan de kiezers ons daarvoor de kans te geven!”

Femke woont samen met man en kinderen in Gemonde. Ze staat op plek 4 van de kandidatenlijst en is daarmee kansrijk om de komende vier jaar raadslid te worden. Ze is erg betrokken bij onderwerpen als milieu en ruimtelijke ordening. “We moeten in ons dorp slim omgaan met de ruimte. En dan bedoel ik ook: zorgen dat er ruimte is om jongeren én ouderen in het dorp te houden. Die ontwikkeling heeft te lang stilgestaan. Terwijl er toch echt mogelijkheden zijn voor meer woningen. Als CDA hebben we daarom gezegd: de komende periode moeten er minimaal 25 woningen bijkomen.”

Begin 2017 organiseerde CDA (ook) in Gemonde een dorpsbijeenkomst. “Veel punten die daar zijn ingebracht, zie je terug in ons verkiezingsprogramma. Specifiek voor Gemonde hebben we onder andere gezegd: verbeter de verkeersveiligheid, waarbij we denken aan snelheidsremmende maatregelen op de Dorpstraat en de Sint Lambertusweg. In nauw overleg met omwonenden. Zoals onze partij dat samen met de VVD heeft gedaan voor de Hoogstraat in Berlicum. De gemeente liet dat liggen, maar samen met de bewoners hebben we een maatregelenpakket opgesteld. Hopelijk kunnen we zoiets óók doen voor Gemonde. Maar dan mét het college van B&W, waar wij als CDA hopelijk weer deel van uitmaken.”

IJzersterk Gemonds team
Nummer 8 op de kieslijst is Ton van Houtum. Geboren en getogen in Gemonde. “Mijn drijfveer? Zorgen dat Gemonde een dorp voor jong en oud blijft. Behalve woningen vraagt dat bijvoorbeeld ook goede ontmoetingsplekken. Een moderne multifunctionele accommodatie (met school, kinderdagverblijf, BSO en dorpshuis onder één dak) is wat mij betreft dé trekpleister in ons dorp. Ik zou zo graag een dorpshart zien waar ruimte is voor ontmoeten, bijeenkomsten, samen leren en samen werken. En zijn voorzieningen te ver weg: dan laten we toch een busje rijden met vrijwillige chauffeurs? Met een beetje creatief denken kan er ook Gemonde echt wel méér!”

Femke sluit af. “We hebben een ijzersterk Gemonds team. Met, naast Ton, ook nog ons jonge talent Paul Groenendaal, Harriëtte van Houtum, Hendrik van Esch en Emanuël van der Schoot. Hopelijk waardeert de kiezer dat op 21 maart ook!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.