02 mei 2018

CDA: “Verkiezingsbeloftes plek gekregen in coalitieakkoord”

Afgelopen weken hebben PPA, CDA en VVD hard gewerkt aan hun coalitieakkoord. Deze partijen gaan samen het nieuwe college van B&W vormen. CDA is zeer tevreden met het resultaat. “Onze inzet van de verkiezingscampagne is mooi geland in het akkoord.”

 

Namens CDA waren Kirk den Otter en Lianne van der Aa de onderhandelaars. Kirk: “De gesprekken met PPA en VVD verliepen in een hele prettige sfeer. We gaven elkaar volop ruimte om eigen punten in te brengen. Er is op inhoud met elkaar gesproken en er was geen moment sprake van elkaar vliegen afvangen. Dat geeft vertrouwen voor de samenwerking in de komende vier jaar.”

 

De titel van het akkoord is ‘Verantwoordelijkheid nemen waar het moet - Ruimte geven waar het kan’. Lianne: “Dat laat heel mooi zien wat onze bestuursstijl gaat worden. Inwoners mogen van ons verwachten dat wij verantwoordelijkheid nemen. Knopen doorhakken. Maar tegelijkertijd ook: ruimte geven, samenwerken met inwoners en organisaties en hen vooral laten meedenken en soms zelfs laten meebeslissen.”

 

Veel concrete maatregelen
Het coalitieakkoord bevat hele concrete maatregelen. “Als je ons verkiezingsprogramma ernaast legt, dan zul je veel punten herkennen”, aldus Kirk. We gaan meer bouwen voor álle doelgroepen, en zeker ook in Gemonde. Verkeersveiligheid krijgt hoge prioriteit, en dan staat de Hoogstraat in Berlicum bovenaan het lijstje. Leegstand pakken we aan, te beginnen in Den Dungen. In de nieuwe Huif in Gestel moeten voldoende voorzieningen komen zoals licht en geluid. Onderhoud van de openbare ruimte in alle dorpen brengen we naar een hoger niveau en we gaan goed kijken naar de staat van onze sportvoorzieningen. We worden een dementievriendelijke gemeente en versterken de aanpak van eenzaamheid. Om maar een paar voorbeelden te noemen...tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de gemeente financieel op orde blijft. Dat gaat lukken, zelfs nu we een halt hebben toegeroepen aan de stijgende OZB en de hondenbelastig afschaffen.”

 

Portefeuille wethouder Van der Aa
Lianne is de beoogd wethouder voor het CDA en krijgt onder andere verenigingen, kunst en cultuur, maatschappelijk vastgoed, onderwijs, volkshuisvesting en economische zaken in haar portefeuille. “Allemaal onderwerpen waar wij ons als CDA erg betrokken bij voelen. Dus ik ga na 17 mei keihard en vol enthousiasme aan de slag!”

 

Benieuwd naar het coalitieakkoord: kijk dan op www.cdasintmichielsgestel.nl of op de website van de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.