11 november 2020

Eerste online ALV succesvol verlopen

Het bestuur van CDA Sint-Michielsgestel heeft op 10 November een ALV gehouden en dit verliep voor de eerste keer in haar geschiedenis online. De lokale CDA leden konden via Microsoft Teams inloggen vanaf hun computer thuis. Normaalgesproken komen de CDA leden altijd bij elkaar voor een ALV, maar dat is nu in verband met de Corona maatregelen niet mogelijk. Tijdens de ALV heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Nieuwe bestuursleden stelden zich voor via ingezonden filmpjes en aftredende bestuurders waren ook op voorhand al in de bloemen gezet waarvan het videoverslag werd getoond. Naast financiele bestuurszaken, is tijdens de ALV verder uitgebreid stilgestaan bij het onlangs gepresenteerde verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van het landelijke CDA voor de 2e kamer verkiezingen. 

Leden die zich hadden aangemeld, kregen voorafgaand aan de online vergadering een CDA jubileummok thuisbezorgd. Op die manier ontstond het gevoel dat we gezamelijk een drankje konden doen en proosten op een succesvolle toekomst voor onze partij en onze samenleving. De leden konden tijdens de vergadering reageren en vragen stellen. Dit verliep heel goed en interactief. Na een jaar als dit waarin met name door invloed van Corona veel is gebeurd zullen er veel keuzes gemaakt moeten worden om de samenleving gezond en krachtig te houden. De leden uitten hun zorgen hierover maar ook hun vertrouwen dat we hier met het huidige team een goede bijdrage aan kunnen leveren. We scharen ons volledig achter het motto "Zorg voor elkaar" van het nieuwe CDA programma en gaan vol goede moed aan de slag.

De online ALV werd door de deelnemers goed gewaardeerd en is een waardig vervanger gebleken voor de "real-live" versie. De nieuwe voorzitter Bart de Jong sloot af door te zeggen dat hij zin heeft om veel kopjes koffie te gaan drinken met iedereen die openstaat voor samenwerking met of binnen het CDA. Aan u is nu de gelegenheid om van dit aanbod gebruik te gaan maken...

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.