17 januari 2018

Sterke vertegenwoordiging van senioren op de CDA-lijst

Maar liefst dertien 70-plussers telt de CDA-kandidatenlijst. Een respectabel aantal, dat laat zien dat ouderen goed vertegenwoordigd zijn op de 50-koppige lijst. Drie van hen aan het woord over hún speerpunten.

Nelleke van Gurp
Nelleke (71 jaar, Sint-Michielsgestel) was onderwijzeres en later werkzaam in haar eigen praktijk als kinder- en jeugdtherapeut. Tegenwoordig is zij vrijwilligster bij Zonnebloem en Bint en begeleidt zij nog incidenteel ouders, kinderen en jongvolwassenen. “Op het gebied van jeugd en gezin is er de laatste jaren veel ontwikkeld in onze gemeente. Ik zie volop goede initiatieven en er wordt hard gewerkt. Maar we zijn er nog niet: zo zijn er nog steeds wachtlijsten in de jeugdzorg. En het lukt ouderen niet altijd om erbij te horen in de samenleving. Veranderingen gaan soms te snel voor hen. Sámen kunnen we daar wat aan doen. Ik sluit me graag aan bij de woorden van onze Koning: minder IK, meer WIJ!”

Theo Danen
Theo (74 jaar, Berlicum) is een gepensioneerde veehouder. Tegenwoordig is hij eigenaar van museum Boerengerei in Berlicum en lid van klankbordgroep Dynamisch Beekdal. In dit gebied geeft hij ook excursies. “Ik vind het jammer dat nogal eens wordt gesuggereerd dat boeren en natuur twee tegenovergestelde dingen zijn. Dat klopt gewoonweg niet. Kijk alleen al in het Aa-dal, waar 250 hectare landbouwgrond tot natuurlandschap wordt omgevormd. Dat moet wel beheerd worden, en wie kunnen dat beter dan zij die het buitengebied in al hun vezels voelen: de boeren! Ik krijg in mijn rondleiding vaak fanatieke natuurmensen, die nog in oude tegenstellingen denken. Het doet me altijd goed als ik hun ogen een beetje kan openen…”

Tine van Ommen
Tine (83 jaar, Den Dungen) werkte tot aan haar pensionering op psychiatrisch ziekenhuis Coudewater. Ze is daarnaast meer dan 25 jaar bestuurslid geweest van Vincentius Vereniging Den Dungen en was lange tijd medewerker van de bibliotheek. “Aandacht hebben voor je naaste, dat is mijn levensmotto! Ooit kwam ik van Nederlands-Indië naar Den Dungen. Toen heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om ook als buitenstaander je plek te vinden in de gemeenschap. Dan is het fijn als er activiteiten worden georganiseerd en verenigingen bestaan. Gelukkig hebben we daaraan geen gebrek in onze gemeente. Ik zeg wel altijd: je moet als nieuweling ook zelf je best willen doen. Net als ik dat jaren geleden ook heb gedaan”, aldus Tine.

Meer weten over de kandidaten van het CDA en het verkiezingsprogramma? Kijk op www.cdasintmichielsgestel.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.