14 mei 2019

Tom Berendsen, uw directe lijn met Brussel!

Brabander Tom Berendsen (36) staat op de 3e plaats van de CDA-lijst voor de Europese verkiezingen van 23 mei. Hij is de enige Brabander die kans maakt op een invloedrijke positie in Brussel. “Het is noodzakelijk dat we als provincie aan tafel blijven zitten in Brussel. Als ik gekozen word dan ga ik vol energie werken aan oplossingen en kansen pakken voor onze provincie. De korte lijntjes met Brabantse gemeenten, die ik ook met Sint-Michielsgestel heb, helpen hierbij.’’

CDA-wethouder Lianne van der Aa vindt het belangrijk om een directe lijn met Brussel te hebben: “Belangrijke dossiers voor onze gemeente zoals het landbouwbeleid, vitaal platteland, economie, banen en bereikbaarheid liggen ook in Brussel op tafel. Het is belangrijk dat er iemand met een Brabantse bril naar deze onderwerpen kijkt, het liefste met praktijkvoorbeelden uit onze regio in het achterhoofd. Als CDA houden we de lijntjes graag kort. En met Tom Berendsen in het Europees parlement is dat een stuk makkelijker!”

Tom gaat zich in Brussel inzetten voor drie B`s: Bescherming, Banen en Bereikbaarheid.

Bescherming
Brussel moet aan de slag voor onze veiligheid. Criminelen stoppen immers niet bij de grens. Grensoverschrijdende (drugs-)criminaliteit moet gezamenlijk worden aangepakt. Politie, justitie en veiligheidsdiensten binnen Europa moeten nog beter gaan samenwerken. Tom staat voor de bescherming van de eigenheid en identiteit van regio’s. Eindhoven is geen Napels en de Brabantse dorpen zijn niet te vergelijken met het Spaanse platteland. Brussel moet luisteren naar de regio’s en steden en ze de ruimte geven, want zij weten wat nodig is.

Banen
Investeren in innovatie is van levensbelang voor onze economische positie in de wereld en voor onze banen. Alleen dan kunnen we voorop blijven lopen. Brainport Eindhoven is daar een mooi voorbeeld van, maar er zijn veel meer plekken in Brabant waar slimme oplossingen bedacht worden. Met een goede samenwerking tussen generaties kunnen we jongeren opleiden en de ervaring van oudere werknemers blijven benutten. Daar moet ook in Brussel aandacht voor zijn.

Bereikbaarheid
Mobiliteit, transport en logistiek zijn van groot belang voor onze economie. Snel, schoon en veilig zijn daarbij de sleutelwoorden. Met slimme oplossingen kunnen we steden bereikbaar houden. Maar ook voor een vitaal platteland is bereikbaarheid belangrijk, zodat studenten en werkenden in de dorpen kunnen blijven wonen en ouderen volop kunnen blijven meedoen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.