08 november 2017

Tweede bijeenkomst CDA en VVD over de Hoogstraat Berlicum: “Van knelpunten naar oplossingen”

Op 7 september jl. bezochten zo’n 75 inwoners van Berlicum de bijeenkomst over de verkeersveiligheid van de Hoogstraat. De bijeenkomst was een initiatief van de raadsfracties van VVD en CDA. Tijdens deze avond werden vooral de zorgen van de omwonenden van deze drukke straat gedeeld en alle knelpunten geïnventariseerd. Nu wordt het tijd om naar de oplossingen te zoeken. Daarom organiseren CDA en VVD (zoals al aangekondigd) een tweede bewonersavond, op maandag 6 november a.s. 

De bijeenkomst vindt ook nu weer plaats bij de Gouden Leeuw in Berlicum en start om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en staat de koffie klaar. 

Tijdens de avond wordt het knelpuntenboek gepresenteerd dat is gemaakt naar aanleiding van de eerste bewonersavond. Aan de hand daarvan gaan de aanwezigen op een interactieve manier aan de slag met de oplossingsrichtingen. Natuurlijk is daarvoor ook de gemeente aan zet; zo wordt binnenkort  de uitslag verwacht van het verkeersonderzoek dat de gemeente inmiddels heeft uitgevoerd. Maar de bewoners die iedere dag te maken hebben met het verkeer op en rondom de Hoogstraat hebben natuurlijk óók ideeën over mogelijke oplossingen. CDA en VVD zullen ervoor zorgen dat die ideeën worden ingebracht bij de gemeente. Hoe dat precies gebeurt, wordt aan het slot van de avond besproken. 

De bijeenkomst eindigt om ongeveer 21.30 uur, waarna natuurlijk alle gelegenheid is om na te praten. U bent van harte welkom!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.