22 december 2017

Programma CDA: besturen vraagt lef!

Samen meer mogelijk maken…dat is de titel van het verkiezingsprogramma van CDA Sint-Michielsgestel. Als het aan het CDA ligt, dan gaat er echt wat veranderen in de gemeentepolitiek. De partij wil dat de gemeente meer tussen, dan boven mensen en organisaties gaat staan. En meer van buiten naar binnen denkt. Actief op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden. Ofwel: besturen met lef!

In het programma pleit CDA voor een actief plattelandsbeleid en een gemeente die écht werk maakt van het bestrijden van leegstand. En die zich druk maakt om het economisch wel en wee. Lijsttrekker Lianne van der Aa: “We laten echt veel te veel kansen liggen. De gemeente doet te weinig om de bedrijvigheid in onze dorpen te versterken. Doodzonde, want er kan zoveel meer!”

Ook op het terrein van zorg pleit CDA voor meer initiatief. Zo is eenzaamheid weliswaar op de gemeentelijke agenda gekomen, maar moet er nu wel flink worden doorgepakt. En Sint-Michielsgestel wordt, als het aan het CDA ligt, een dementievriendelijke gemeente.

Verder wil CDA dat er meer (starters)woningen worden gebouwd en dat er starters- en blijversleningen komen. Zodat jongeren makkelijker een huis kunnen kopen en ouderen worden gestimuleerd hun huis levensloopbestendig te maken. Ook wil CDA dat op alle plaatsen in onze gemeente glasvezel wordt aangelegd.

Doorn in het oog van het CDA zijn de buitensporige lastenverhogingen van de afgelopen jaren. Lianne van der Aa: “Daarin is de gemeente doorgeslagen. Als wij het voor het zeggen krijgen zullen de lasten de komende jaren niet verder stijgen, en als er enigszins financiële ruimte komt – waar het nu naar uitziet – weer gaan dalen.” CDA pleit verder voor afschaffing van de hondenbelasting.

Speerpunten per dorp
CDA heeft voor de verschillende dorpen aparte hoofdstukken opgenomen in het verkiezingsprogramma. Daarin staan de speerpunten per dorp, die begin 2017 in een serie dorpsbijeenkomsten zijn opgehaald. Zo moet in Gestel Sporthal Theereheide worden opgeknapt en moet het centrum een levendige verbinding met de Dommel krijgen, moet in Berlicum nu eindelijk Sporthal De Run worden aangepakt en de verkeersveiligheid in zowel Middelrode als Berlicum echt omhoog, krijgt het centrum én het buitengebied (Meerse Plas) van Den Dungen een flinke kwaliteitsimpuls en gaan er in Gemonde nu eindelijk nieuwe huizen gebouwd worden. En voor alle dorpen geldt: het onderhoudsniveau van de openbare ruimte moet aanzienlijk omhoog en de verkeersafwikkeling kan op sommige plaatsen stukken beter.

 

Benieuwd naar het volledige verkiezingsprogramma? Klik dan hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.