2. Kirk den Otter

Sint-Michielsgestel

Kirk den Otter
58 jaar, Sint-Michielsgestel

Beroep
Manager Klantcontact Brabant Water

Nevenactiviteiten
Gemeenteraadslid 2018-2022.
In het verleden was ik ook reeds raadslid (periode 1986 tot 2000). Na deze periode ben ik actief geweest binnen de voetbalvereniging SCI (trainer, jeugdleider en kascommissie) tot aan de fusie tot SCG ’18. Ik ben tot 2016 lid geweest van de Ledenraad van de Rabobank.

Over mijzelf
Ik ben getrouwd met Monique den Otter -Pluijms en heb twee kinderen, dochter Emmy (23 jaar) zoon Thomas (21 jaar). Ik ben geboren en getogen in Halder, een buurtschap in het dorp Sint-Michielsgestel. Daarnaast is muziek, vooral uit de seventies en eighties, mijn grootste hobby. Aan menig popquiz heb ik meegedaan om mijn kennis te testen.  

En dit vind ik belangrijk in de politiek
Uit de politiek haal ik voldoening wanneer ik mezelf kan onderscheiden. In gesprek gaan met burgers over de lokale issues, zeker als ze ergens tegenaan lopen. Concreet wil ik iets toevoegen en iets betekenen voor onze inwoners. Een luisterend oor en kijken waar kansen en of mogelijkheden liggen. Dat gebeurt niet zozeer in de raadszaal, als wel op straat!
Tekort aan woningen is een probleem waar heel veel mensen last van hebben. Dat gaat me aan het hart. Ondanks dat dit natuurlijk geen lokaal maar een landelijk probleem is, moeten we vanuit onze gemeente voor alle dorpen kijken waar de kansen liggen. Dit alles om meer betaalbare koop- en sociale huurwoningen te realiseren.   
Met de afbouw en afronden van het centrumplan in ons dorp lopen we tegen allerlei vraagstukken rondom verkeer aan. Daarnaast zijn er in alle dorpen issues rondom parkeren, verkeersafwikkeling via de doorgaande wegen, dilemma’s tussen langzaam en gemotoriseerd verkeer. Het komt allemaal voorbij. De komende periode willen wij in ieder geval meer geld beschikbaar stellen om de belangrijkste knelpunten aan te kunnen pakken.
Verder moet MijnGemeenteDichtbij onze inwoners gaan ondersteunen zoals van een moderne klantgerichte organisatie verwacht mag worden verwacht. Laten we vaststellen dat er nog verbeterpunten zijn waar de komende jaren aandacht voor moet komen en waar in geïnvesteerd moet worden.      

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.