48. Cees Hooij

Sint-Michielsgestel

Cees Hooij
75 jaar, Sint-Michielsgestel

Beroep
Gepensioneerd. Daarvoor gewerkt in de bancaire sector; naast directe dienstverlening de laatste jaren ook actief geweest in de informatieverstrekking aan het bedrijfsleven.

Nevenactiviteiten
Was actief als lid van de gemeenteraad Sint-Michielsgestel (2008-2012), Rekenkamer gemeente Sint-Michielsgestel en Platform Verkeer en Vervoer SER Provincie Noord-Brabant.
Was actief als bestuurder van Protestantse Gemeente Sint-Michielsgestel/Schijndel, Stichting Noord-Ierse kinderen, Oikocredit, Stichting Exodus, MKB Brabant, Stichting Dienstverlening MKB Noord-Brabant, DB Kamer van Koophandel Brabant, SER provincie Noord-Brabant, Stichting voor Ondernemerschap.

Over mijzelf
Ik wil in mijn leven invulling geven aan het rentmeesterschap.

En dit vind ik belangrijk in de politiek
Behoud en ontwikkeling van onze unieke woonomgeving. Beroepen die van oudsher worden uitgeoefend moeten voldoende ruimte krijgen voor duurzame ontwikkelingen met behoud van de mooie landschappelijke omgeving. Alle dorpen en inwoners moeten de aandacht krijgen die ze verdienen en het is de kunst de krachten der dorpen met elkaar te verbinden! Medewerkers van de gemeente dienen dicht bij het publiek te staan (burgerparticipatie).
Nadere ambtelijke concentratie op specificatie doelstellingen van de gemeente, bijvoorbeeld naast ambtenaar voor bouw en bedrijfsleven, ook voor  energietransitie en veiligheid.
Kritisch kijken naar regels en richtlijnen met nadruk op empathische interpretatie . Wonen, werken en recreatie in evenwicht zien te houden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.