9. Arie van Erp

Sint-Michielsgestel

Arie van Erp
56 jaar, Sint-Michielsgestel 

Beroep
Marketing- en communicatieconsultant

Nevenactiviteiten

  • voorzitter CDA Afdeling SMG
  • voorzitter carnavalsvereniging de Dors(t)vlegels
  • oud-commissievoorzitter communicatie en pr SamenLoop Voor Hoop (editie 2014; fondswervende activiteit voor KWF Kankerbestrijding)
  • (oud)redactielid carnavalskrant De Bokkendonker gedurende vele jaren
  • aanvoerder commissie communicatie Fidderaosie Bokkendonk (tot 2015)
  • lid stuurgroep Bokkendonk 55 (meerdaags dorpsevenement in 2010)
  • lid  geweest jubileumcommissies bij 40- en 50 jarig bestaan van voetbalvereniging SCI
  • mede initiatiefnemer Dun Urste Zondag (nieuwjaarsbijeenkomst dorp Sint-Michielsgestel)
  • pr-activiteiten in kader van 400 jarig bestaan van gilde Sint Antonius en Sint Barbara (2012)
  • mede initiator en vrijwilliger carnavalstent ‘tussen pomp en toren’

Over mijzelf
Geboren en getogen Gestelnaar. Getrouwd en vader van twee kinderen. Naast mijn professionele werkzaamheden ondersteun en initieer ik in mijn vrije tijd graag (vernieuwende) activiteiten die bijdragen aan de cohesie in de gemeenschap. In samenwerking met dorpsgenoten kunnen krachtige projecten en initiatieven voortkomen die een impuls geven aan de samenhang in het dorp. Het geeft veel plezier en energie om zaken van de grond te krijgen.  In samenwerking is heel veel mogelijk. Ik zie om me heen veel talent en ondernemersgeest.

En dit vind ik belangrijk in de politiek
Verenigingen en vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Ze leggen het fundament voor sociale cohesie in onze dorpen. Ze zorgen voor ontmoetingen en bevorderen de participatie en geven kleur en identiteit aan ieder dorp. De betekenis van dit sociale kapitaal is niet in geld uit te drukken. Mensen helpen elkaar en voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving. Ik zie van dichtbij dat verenigingen en clubs soms  worstelen met deze nieuwe tijd waarin mensen zich op een andere manier verbinden mede als gevolg van digitalisering en individualisering. Hierdoor moeten verenigingen en organisaties zich als het ware opnieuw ‘uitvinden’. Dat vraagt om een meedenkende gemeente die echt het gesprek aangaat, die waar mogelijk faciliteert en de condities creëert voor een vitaal en duurzaam verenigingsleven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.