4. Femke Klomp

Gemonde

Femke Klomp
36 jaar, Gemonde

Beroep
Agrarisch adviseur locatieontwikkeling 

Nevenactiviteiten
Secretaris ZLTO afdeling Sint-Michielsgestel, klassenouder groep 2/3 Sint Lambertusschool 

Over mijzelf
Sinds 9 jaar woon ik samen met mijn man en kinderen in Gemonde. Vanuit mijn agrarische roots ben ik gaan werken bij een vereniging van boeren en tuinders in Noord-Brabant. Belangenbehartiger, projectinitiator en adviseur zijn enkele rollen die ik hier vervul en dan met name op de aandachtsgebieden ruimtelijke ontwikkeling en milieu. Deze kennis wil ik graag in gaan zetten binnen onze gemeente. En dan niet alleen gericht op het buitengebied, maar juist ook op Gemonde, het dorp waar ik woon, mijn echtgenoot werkt en mijn kinderen naar school gaan.

En dit vind ik belangrijk in de politiek
Gemonde als ondernemend dorp, waar initiatieven vanuit de gemeenschap ontstaan en worden gefaciliteerd door de gemeente. Een dorp dat constant in ontwikkeling is, waar ruimte is voor kleinschalige woningbouwprojecten om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Een plaats waar het voorzieningenniveau op peil gebracht wordt voor alle inwoners, jong en oud. Gemonde, omringd door een vitaal platteland waar ruimte is voor agrarisch ondernemerschap, landelijk wonen en beleving van rust, ruimte en natuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.