11. Jan Hein van Beers

Den Dungen

Jan-Hein van Beers
36 jaar, Den Dungen

Beroep
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Nevenactiviteiten
Voorzitter rekenkamercommissie van de gemeente Rucphen 

Over mijzelf
Sinds eind 2015 woon ik met mijn vrouw en twee dochters (3 jaar en 1 jaar) met veel plezier in het prachtige dorp Den Dungen.  Naast het ouderschap en mijn werk, zet ik mij graag maatschappelijk in en sport ik (wielrennen) wanneer ik kan.
Sinds 2000 ben ik actief lid bij het CDA in verscheidende rollen, waaronder raadslid in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ik ben lid  van het CDA, omdat ik het belangrijk vind dat we elkaar helpen in de maatschappij en samen onze leefomgeving vormgeven. Mijn belangrijkste kernwaarden: met elkaar én met respect.  

En dit vind ik belangrijk in de politiek
De sportvoorzieningen in Den Dungen zijn een belangrijk onderdeel van ons dorp. Daar waar mogelijk moeten we de verengingen ondersteunen, bijvoorbeeld met energie besparen/opwekken, met het vrijwilligersbeleid en met faciliteiten. Zodat ook in de toekomst iedereen in de gemeente voldoende mogelijkheden heeft om te sporten.
Ook moet het huidige voorzieningenniveau in het dorp gehandhaafd blijven en daar waar mogelijk verbeterd. Denk aan een betere invulling en benutting van Litserborg en een nieuwe bestemming voor het leegstaande De Blauwe Scholk. Daarbij blijft ook in de toekomst aandacht nodig voor een goede verkeersafwikkeling én verkeersveiligheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.