43. Jan van Kreij

Berlicum

Jan van Kreij
84 jaar, Berlicum

Beroep
Melkveehouder

Nevenactiviteiten
Lid en bestuurfuncties van standsorganisaties (RKJB-NCB) en Coöperaties (CHV-Vee en vleescentrale studieclubs), vrijwilliger ouderwerk/ouderenadvies/sociale ondersteuning

Over mijzelf
Ik ben sociaal bewogen en hecht aan gemeenschapszin. Ik heb een agrarische achtergrond. Mijn drijfveer: leefbaarheid en geluk voor iedereen. 

En dit vind ik belangrijk in de politiek
Veiligheid in verkeer voor jong en oud. Ook vind ik dat er onderscheid moet blijven tussen binnen- en buitengebied; dat moet goed worden gewaarborgd. Verder zou het goed zijn als elk dorp zijn eigenheid en voorzieningen behoudt, zodat de leefbaarheid optimaal blijft. Dat vraagt woonvoorzieningen voor jong en oud, zodat alle leeftijden een plek in de dorpen kunnen vinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.