48. Simon Middelkamp

Berlicum

Simon Middelkamp
66 jaar, Berlicum 

Beroep
Gepensioneerd, voorheen Directeur Ecologie bij de provincie Noord Brabant (tot 2013) en gemeentesecretaris van Sint-Anthonis (2013-2015)

Nevenactiviteiten
Voorzitter kerkenraad protestantse kerk Berlicum-Rosmalen, voorzitter 4 mei comité Berlicum, lid Raad van Commissarissen van Trajectvol Zorg in Berlicum (Smaakvol), lid Algemeen Bestuur Brabants Landschap, vrijwilliger Stichting Wandelnet, voormalig gemeenteraadslid voor het CDA (2002-2012) 

Over mijzelf
Ik ben als boerenzoon opgegroeid in de Veenkolonien en volgde de studie Landinrichting in Wageningen. Daarna heb ik 40 jaar bij de overheid gewerkt (voornamelijk provincie Noord Brabant). Kortgeleden ging ik met pensioen, maar bestuurlijk ben ik nog steeds heel actief en doe ik vaak vrijwilligerswerk. Verder ben ik een fervent wandelaar en golfer. Ik voel me maatschappelijk zeer betrokken bij het wel en wee van onze gemeente.

En dit vind ik belangrijk in de politiek
De leefbaarheid van de dorpen vind ik van groot belang. We moeten met elkaar de voorzieningen in stand houden cq verbeteren.
Bijvoorbeeld  sporthal de Run. Ook de verkeersveiligheid (onder andere de Hoogstraat in Berlicum) zijn voor mij hot issues. Ik vind het belangrijk dat de wijken goede speel- en groenvoorzieningen hebben. En dat we oog hebben voor elkaar en voor de omgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.