25 maart 2022

CDA Someren dankt Angeline en Henny !!!

Wij danken Angeline Nagel-Maas en Henny Driessen van harte voor hun jarenlange inzet bij CDA Someren.
Daarnaast feliciteren wij Angeline met haar welverdiende lintje ofwel benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hier volgen de mooie woorden van onze Burgermeester Dilia Blok en onze fractievoorzitter Arjan Evers van aan Angeline:

Geachte mevrouw Nagel – Maas, beste Angeline,

Vandaag komt er ook voor jou een einde aan een tijdperk. En het mag dan een goed gebruik zijn dat raadsleden na 12 jaar worden onderscheiden, dat doet niets af aan de bijzondere prestatie die jij hebt geleverd.

De start van je politieke carrière ligt veel verder terug dan 12 jaar. Midden jaren ’90 werd je gevraagd om wat meer te betekenen voor CDA Someren. Je achtergrond in het onderwijs en je aanwezigheid in het verenigingsleven maakten je een geschikte kandidaat voor een bestuursfunctie. Je trad toe tot het regionaal bestuur en het provinciaal bestuur van het CDA.

In 1998 werd je voorzitter van CDA Someren. In dat jaar deed je ook voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, je stond op plek 7 van de kandidatenlijst. Bij de verkiezingen daarop in 2002 stond je een plekje hoger. In dat jaar werd ook het dualisme ingevoerd. Een periode waarin wethouders, raadsleden en commissieleden moesten wennen aan een nieuwe rolverdeling en vaak zoekende waren. Als voorzitter had je vanaf de invoering van het dualismetijdperk een waardevolle adviserende en sturende functie zowel richting de wethouder als naar de fractieleden. Een rol die je goed lag en die je met verve vervulde.

In 2008 werd de toenmalige wethouder Anja Thijs benoemd tot burgemeester van Eersel. Het was een spannende tijd, midden in een raadsperiode. De belangrijke en waardevolle vertrouwensrol die je toen had was je op het lijf geschreven. De zoektocht naar een goede opvolger slaagde mede dankzij jouw inzet als voorzitter. Willy Hanssen werd de nieuwe wethouder voor het CDA. Onder jouw bestuurlijke leiding werd vanaf dat moment in 2008 al gewerkt aan de samenstelling van de kandidatenlijst 2010. Het was jouw streven om meer vrouwen in de raad te krijgen en te houden. Dat waren zeker geen loze praatjes, want je gaf aan zelf ook klaar te zijn voor het politieke raadswerk.

Als de nummer 2 op de lijst was er direct al een belangrijke rol voor je weggelegd als nieuwe fractievoorzitter en als lid van het Presidium. Vanaf dat moment tot op de dag van vandaag was je een vaste pijler in de gemeenteraad en heb je bergen werk verzet. De functie van CDA-voorzitter moest je overdragen vanwege je nieuwe rol als gemeenteraadslid. En die nieuwe rol zat al snel als gegoten.

Ook in 2014 stond je als nummer 2 op de lijst. Na voor het CDA succesvolle verkiezingen kon je je taak als fractievoorzitter continueren. Wederom brak een intense periode aan toen wethouder Willy Hanssen in 2016 tussentijds zijn vertrek aankondigde. Met de benoeming van de nieuwe wethouder, Gonny van Bussel was het college weer compleet.

Ik heb me laten vertellen dat je ook bij de procedure en de zoektocht naar een nieuwe burgemeester in 2017 een professionele en krachtige rol hebt gespeeld. Integer en betrouwbaar ben je intensief betrokken geweest bij mijn benoeming en daar ben ik nog altijd erg blij om. Jouw telefoontje op 28 september 2017 om 19.50 uur zal ik nooit meer vergeten, het betekende de grootste ommezwaai in mijn leven (tot nu toe).

In 2018 brak jouw derde (en naar we nu weten ook je laatste) raadsperiode aan. Onder leiding van de nieuwe lijsttrekker Louis Swinkels en met jou als de inmiddels super-ervaren politica. Je was vanaf het eerste moment betrokken bij de oprichting van de werkgeverscommissie die het levenslicht zag in 2018. Als voorzitter gaf je vorm aan een goede start voor het functioneren van de commissie. Om zeker te zijn van een degelijke overdracht van kennis en kunde en in het belang van de continuïteit deed je halverwege je laatste raadsperiode een stapje terug. En droeg je de taak van fractievoorzitter en lid van het Presidium ruim op tijd over aan Arjan Evers.

Nu komt er dan toch echt een einde aan een periode van ruim 25 jaar waarin je dag in-dag uit- in de weer was met het wel en wee van het politiek meebesturen in de gemeente Someren. Intensief, betrokken, betrouwbaar en altijd gemotiveerd heb je je ingezet om de gemeente Someren die plek te laten zijn waar we met zijn allen trots op zijn. Een plek waar iedereen erbij hoort en waar het goed leven is.

Er zijn pieken geweest, maar ook dalen. Dat hoort er nu eenmaal bij. Er waren momenten die je liever niet had beleefd en momenten die je voor altijd koestert. Vergeet wat niet goed was en onthoud de saamhorigheid van het campagne voeren, de betrokkenheid tijdens de vele fractievergaderingen bij de fractieleden thuis, met die o zo gezellige derde helft. Goed voorbereid en vol energie heb je heel wat vergaderingen geleid. En denk vooral met voldoening terug aan de successen die dankzij jouw inzet zijn geboekt. Je bent als gemeenteraadslid 12 jaar lang politiek en bestuurlijk daadwerkelijk van betekenis geweest voor de inwoners van onze mooie gemeente Someren.

Je was vaak de verbindende factor in de gemeenteraad, soms streng en wars van kapsones. Het lukte je om het overzicht te behouden, ergens boven te staan en de kwestie te beschouwen. Je had altijd aandacht voor een ander en was betrokken bij lief en leed. Je nam je rol als er ergens iets gesust moest worden.

Beste Angeline, ga genieten met je man, je kinderen en kleinkinderen, daar heb je straks alle tijd voor. Nu is het tijd voor het officiële gedeelte van mijn toespraak.

Geachte mevrouw Antoinetta, Theodora, Wilhelmina Nagel – Maas,

U bent zeer betrokken en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. U bent iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen. Gezien de duur en de aard van uw verdiensten heeft Zijne Majesteit de Koning besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau! Het is mij een groot genoegen om de bij deze Koninklijke Onderscheiding behorende versierselen bij u op ter spelden.

Van harte proficiat!

Angeline,

Vandaag nemen we afscheid van jou in de raad. De burgemeester heeft al wat feiten en data genoemd. Je hebt een hele route afgelegd, eerst bestuurlijk binnen het CDA en daarna als raadslid en fractievoorzitter. 12 jaar maar liefst deel uit gemaakt van deze raad. Halverwege de periode die nu eindigt heb ik van jou het stokje van de fractievoorzitter over mogen nemen. Je was die laatste twee jaar een stevige steun en toeverlaat. Daar wil ik je hier hartelijk voor danken.

Voordat de Corona uitbrak hebben we jarenlang bij jou aan de keukentafel onze fractie-overleggen gehad. Altijd een natje en een droogje. En altijd bood je de ruimte aan een ieder om zijn mening te ventileren over de stukken die voorlagen.

Jouw nieuws- en leergierigheid maakte dat je niet alleen over de onderwerpen uit de commissie Burger en Bestuur maar ook over de onderwerpen uit de cie Ruimte mee praatte. Je bezit het vermogen om iets van dichtbij, op detailniveau, te beschouwen maar tegelijkertijd ook het overzicht te houden. Jouw feitenkennis, inzicht in het democratisch systeem en niet in het minst jouw rechtvaardigheidsgevoel kenmerken jouw manier van werken en denken.

Je hebt een geheugen waar menigeen jaloers op is, dat je hier in de raadszaal maar ook in de fractie vaak van pas kwam. Met jouw vertrek lijden we hier een beetje collectief geheugenverlies en dat is heel jammer. Alleen al om te voorkomen dat we wat al te snelle en opportunistische beleidswijzigingen krijgen is het goed om de geschiedenis, ook die van het tot stand komen van beleid te kennen. En die feiten lepel jij op het moment dat het er om gaat zó op.

In discussies sta jij als vrouw je mannetje. Meer dan menig mannelijk collega hier aanwezig. Op het moment dat jij het woord neemt dwingt dat respect af en zie je dat anderen een keer extra nadenken voordat ze zo maar iets beweren. In sommige debatten zie je jou dan een beetje rood aanlopen en vraag je daarna “zat ik er dan langs”?? Nou Angeline, ik heb dat niet meegemaakt. Wel omgekeerd, in die zin dat je geen gelijk kreeg en je later wel degelijk gelijk bleek te hebben. Maar goed. Die onthouden we dan voor de volgende keer.

Heel belangrijk bij de afwegingen die je maakt tijdens het overleg in onze fractie en de debatten hier in de raad is jouw geweten. Je blijft bij jezelf en stelt kritische vragen als het nodig is. Op zijn tijd hield je anderen een spiegel voor. Dat heeft een flinke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de meningsvorming binnen onze fractie en van de besluiten die hier genomen zijn.

Je hebt roerige tijden meegemaakt en die altijd als een rots doorstaan. Altijd rustig en inderdaad de lichte blosjes en ietwat rood aangelopen nek spraken wel eens boekdelen. Ook nu is het niet echt rustig in politiek Someren, maar jij blijft het overzicht houden. Dat tekent je en dat helpt ons.

Naast fractievoorzitter van onze partij was je ook nog voorzitter van de werkgeverscommissie. En ook bij regionale bijeenkomsten ontbrak je niet. Knap hoe je de tijd voor deze functies vond naast je baan bij Prodas. Ondertussen ben ook nog oma geworden. Daar geniet je ook van en daar krijg je nu meer tijd voor. We hopen dat je die tijd goed gaat benutten en nog eens op de tribune plaats neemt.

Ik wil je namens de gehele fractie en natuurlijk onze wethouder van harte bedanken voor alle energie, alle zorgen en alle inbreng die je gehad hebt in de afgelopen jaren. Onze fractie is er te allen tijde een van de inhoud en dat  heb jij ons geleerd.

Angeline, Bedankt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

En hierbij de mooie woorden van onze Burgermeester Dilia Blok en onze fractievoorzitter Arjan Evers aan Henny:

Beste Henny,

In 2010 werkd je burgerlid en halverwege die periode volgde je Johan Boer op in de gemeenteraad. Je bent dus zo'n 10 jaar gemeenteraardslid geweest.

Ook ben je commissievoorzitter Burger en Bestuur. Je houdt van daadkracht en zeker niet van ellenlange procedures.
In de vergaderingen was geregeld sprake van een gezonde competitie tussen jou en Jos Feijen als het ging om de duur van de vergaderingen. Complimenten voor de wijze waarop je deze functie hebt vervuld.

Opgroeien in een agrarisch familiebedrijf maakte al jong een bewuste burger van je. Je sloot je aan bij het agrarisch jongerenwerk, bij ZLTO en bij de Productenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Binnen de politiek heeft het buitengebied en de toekomst daarvan je volledige aandacht. Van ontwikkelingen in de agrarische sector, de energietransitie, afval, milieu en klimaatadaptatie gaat jouw hart sneller kloppen. Je bent een voorvechter van zonnepanelen op het dak en liever niet in de wei.
Je bent een echte volhouder en doorzetter, altijd strijdend voor je organisatie.

Ook de ODZOB kan op je rekenen, met name op je kritische houding ten aanzien van de kosten.
In het dagelijks leven werk je samen met je vrouw Henriette en zoon in jullie agrarisch bedrijf, dat je in de toekomst liefst gezond overdraagt. 

Daarnaast stort je je graag in het carnavalsgedruis en draag je daar je steentje bij als coordinator van de raad van 11 bij CV de Meerpoel.

Maar de mooiste carriere-stap de afgelopen periode was denk ik toch wel opa worden. Je bent supertrots op de kleine.

Henny, dank voor al jouw inzet!
.

Beste Henny,

Ook van jou nemen we vandaag afscheid als raadslid.

Daarmee vertrekt er niet zomaar iemand, nee, daarmee vertrekt de enige praktiserende
boer uit de raad. Iemand die de zaken nuchter bekijkt. Iemand die stevig met beide voeten
p de grond staat. Henny, ook dat gaan we missen. En hoewel je in deze periode twee nieuwe
nieën gekregen hebt kennen we jou als iemand die de rug recht houdt.
In deze snel veranderende wereld met alle bijbehorende hectiek is het belangrijk de rust
te bewaren. Te onderkennen wat belangrijk is. Wat een besluit betekent voor de korte termijn
aar ook voor de lange termijn. Jij handelt daarnaar en dat siert je.

Jíj bent degene in deze raad die van het begin dat de energietransitie en de RES onderwerp
van gesprek werden, aandacht gevraagd heeft voor een goede afweging van alle plannen die
ngediend werden.

Jij bent ook degene die als eerste kanttekeningen zette bij de snelheid waarmee een groot areaal
aan goede landbouwgronden opgeofferd dreigde te worden aan zon- en windparken. Een goed
oorbeeld blijkbaar want tijdens de laatste verkiezingen hebben we gezien dat andere partijen hier
dankbaar gebruik van maakten, helaas zonder bronvermelding.

Ook bij het beleid voor niet agrarische functies in het buitengebied bewaakte je de balans tussen
e belangen voor boerenbedrijven die doorgaan en voldoende alternatieven voor hen die er mee
stoppen. Soms bijt dat elkaar en dat was niet makkelijk.

Binnen onze fractie ging jouw aandacht uiteraard uit naar het buitengebied en de agrarische
ondernemers. Dat neemt niet weg dat jouw kijk op onderwerpen uit de commissie Burger en Bestuur
eel waardevol waren.

Je had de gewoonte om tijdens de raadsvergadering al aantekeningen te maken van hetgeen
er door anderen gezegd werd. We hadden zogezegd vaak al de notulen van de vergadering direct
na afloop. Ook jouw dossier voor ingediende moties hield je nauwkeurig bij. Een sport was het
voor jou om het bij moties en amendementen zo ver te krijgen dat ze unaniem aangenomen werden.
Samen werken avant la lettre zullen we maar zeggen. Samen werken om samen iets te bereiken is aan jouw toe vertrouwd. Voor je raadslidmaatschap deed je dat al in ZLTO-verband. Ook in je bedrijf is samenwerken het devies. Eerst met jouw Henriette in maatschap en nu met de zoon daarbij. Dat is de droom voor veel zelfstandig ondernemers, boer of geen boer.

Henny, enorm bedankt voor je inzet en bijdrage!

 

.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.