03 juli 2021

CDA SOMEREN KIEST TIJDENS ALV DE LIJSTTREKKER VOOR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Het CDA Someren houdt op maandag 5 juli a.s. in zalencentrum Centraal haar Algemene Ledenvergadering in combinatie met een informatieavond. Na verschillende digitale informatieavonden kan de bijeenkomst door de verruiming van coronarichtlijnen eindelijk weer fysiek plaatsvinden. Belangrijkste agendapunt is de verkiezing van de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Deze wordt tijdens de ALV door de leden gekozen. Voordat de lijsttrekker formeel wordt gekozen zal het bestuur het advies van de vertrouwenscommissie toelichten en is het voor leden mogelijk op het voorstel te reageren.

Op de agenda van de informatieavond staat onder meer de Transitievisie Warmte Someren 1.0. In de visie is onder meer opgenomen hoe en met inzet van welke duurzame bronnen vanaf heden tot 2050 alle woningen en (bedrijfs)panden van het aardgas af gaan. Na vaststelling door de gemeenteraad kan de visie – ruim voor de deadline van 31 december 2021 – aan het Rijk worden verzonden. Tijdens de informatieavond kunt u met de fractie van het CDA Someren in gesprek gaan over de transitievisie.

Op de agenda van de commissie Burger & Bestuur staan onder meer het vaststellen van de Zomernota 2021, het instemmen met het verlengen van het contract met Crowe Foederer als accountant van de gemeente Someren.

Naast deze zaken worden deelnemers bijgepraat door wethouder Louis Swinkels over de laatste ontwikkelingen in Someren. Verder is er ruimte voor discussie over onderwerpen die u zelf in kunt brengen.

Ook als u geen politieke voorkeur heeft voor CDA Someren bent u op maandag 5 juli a.s. vanaf 19.45 uur van harte welkom in zalencentrum Centraal. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Bij klachten die kunnen wijzen op Covid-19 verzoeken wij u thuis te blijven. Tijdens de bijeenkomst is de 1,5 meter afstand- maatregel van kracht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.