02 februari 2022

CDA SOMEREN START VERKIEZINGSCAMPAGNE TIJDENS INFOAVOND OP 7 FEBRUARI IN ZALENCENTRUM CENTRAAL

CDA Someren start op maandag 7 februari a.s. officieel de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in zalencentrum Centraal.

In de afgelopen weken zijn lijsttrekker Louis Swinkels, fractie- en bestuursleden, kandidaten en sympathisanten van de lokale partij volop in de weer geweest met de voorbereiding op de campagne.
Er is in de vier kernen op verschillende fronten input opgehaald voor het verkiezingsprogramma. Ook de Somerense jeugd wordt in de gelegenheid gesteld, om tijdens een jongerencafé op 4 februari een bijdrage te leveren. Daarnaast is met enkele prachtige filmpjes een begin gemaakt met de eerste promotieactiviteiten. Tijdens de informatieavond krijgen CDA’ers en belangstellenden uit Lierop, Someren, Someren-Eind en Someren-Heide een laatste update van de verkiezingscampagne en het partijprogramma op hoofdlijnen.

Naast de verkiezingscampagne is er uiteraard ook aandacht voor de agendapunten van de beide commissievergaderingen. In de Commissie Ruimte worden een tweetal bestemmingsplannen besproken en krijgen de commissieleden een toelichting op de 3e bestuursrapportage 2021. In de commissie Burger en Bestuur staan onder meer het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving en de 1e wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening op het programma.

Uiteraard praat wethouder Swinkels de aanwezigen bij over de laatste ontwikkelingen in de gemeente en is er gelegenheid tot discussie over onderwerpen die u zelf kunt inbrengen. De informatieavond is ook toegankelijk voor belangstellenden die geen politieke voorkeur voor CDA Someren hebben.

Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd want door Samen te Werken, met aandacht voor elkaar komen we verder!

De informatieavond/ campagnekick-off vindt plaats in de grote zaal van Zalencentrum Centraal en begint om 19.00 uur.

De eerstvolgende informatieavond is op maandag 7 maart 2022.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.