23 april 2022

Geen voortgang in formatie

Tijdens de raadsvergadering van 21 april heeft de heer De Groot namens de Gemeenschapslijst een update gegeven van de voortgang van het formatieproces.

Tot onze verbazing echter melde hij geen enkel nieuwspunt, maar herhaalde hij kortgezegd wat we op 8 april al op Siris en in het Eindhovens Dagblad lazen. Namelijk dat hij het advies van de informateur om een coalitie te vormen bestaande uit de Gemeenschapslijst, CDA Someren en Wij zijn Someren|VVD naast zich neer legt. Zijn voorkeur gaat uit naar een coalitie bestaande uit de Gemeenschapslijst, LSH en Wij zijn Someren|VVD. Als dat niet lukt wil hij - zo gaf hij in het persbericht op 8 april aan – ook andere opties gaan verkennen.

Wij zijn Someren|VVD heeft echter op 10 april al, zo lazen we ook op Siris en in het ED, aangegeven alleen te willen praten over de door de informateur geadviseerde coalitie. Naar gisteren bleek heeft er in de afgelopen twee weken slechts één keer een informeel gesprek plaatsgevonden tussen De Groot en Klessens. Klessens heeft daarbij opnieuw aangegeven enkel over de geadviseerde coalitie te willen praten. Gisteravond maakte Klessens desgevraagd nogmaals duidelijk daaraan vast te houden. Meerdere opties bleken afgelopen twee weken niet verkend door de heer de Groot.

In de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond 21 april vroeg de heer De Groot onverwacht aan de overige partijen om al vast akkoord te gaan met het aanstellen van een formateur in de persoon van Marnix Schlosser, oud wethouder uit Deurne. Daarmee loopt de Gemeenschapslijst ver voor de muziek uit. Er valt nu nog niets te formeren. Formeren doe je pas  als bekend is welke partijen de coalitie gaan vormen.

De conclusie van dit alles is dat de formatie de laatste twee weken geen stap verder gekomen is. De drie rondes van gesprekken met de informateur en zijn advies ten spijt.

Vervolg

Daarmee is duidelijk dat de bal nog steeds bij de Gemeenschapslijst ligt. Niet helemaal duidelijk werd gisteren wat de volgende stap van de heer De Groot zal zijn.Wij gaan er van uit dat de Gemeenschapslijst nu eerst met de andere partijen gaat praten.

Dit omdat zij duidelijk aangegeven hebben het CDA Someren weliswaar niet uit te sluiten maar wel als laatste keuze te zien. Zij voeren daarvoor twee redenen aan. Ten eerste vinden zij dat een coalitie gevormd dient te worden door de partijen die meer stemmen gekregen hebben dan bij de vorige verkiezingen. Ten tweede geven zij aan dat hun kandidaat-wethouders niet met Louis Swinkels samen willen werken in een nieuw college. Waar men enerzijds zegt CDA Someren niet uit te sluiten lijken ze dat in andere bewoordingen en vooral in hun gedrag echter onmiskenbaar wel te doen door de heer Swinkels uit te sluiten.

Wij betreuren dat uiteraard én we snappen het ook niet. De voorkeurscoalitie van de Gemeenschapslijst wordt in Someren-Dorp, veruit de grootste kern van onze gemeente, slechts door 50% van de kiezers gedragen. De door de informateur geadviseerde coalitie steunt op meer dan driekwart van de uitgebrachte stemmen. Daarnaast vinden wij de redenatie ook bijzonder vreemd omdat het aan de kant zetten van bijna 2.000 stemmen op CDA Someren gerechtvaardigd wordt door een toename van 163 stemmen op LSH. LSH haalde daarmee uiteindelijk slechts de helft van het aantal zetels van CDA Someren.

Maar goed, in het belang van Someren zien ook wij graag dat er een stevige coalitie komt die rust brengt. Dat komt álle inwoners ten goede. We hopen dat de Gemeenschapslijst haar verantwoording neemt en roepen haar wederom op alsnog aan de slag te gaan met het advies van de informateur.

Wordt vervolgd…..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.