23 maart 2022

Gemengde gevoelens na uitslag GR2022

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 geeft dubbele gevoelens bij CDA Someren.
Enerzijds zijn we er trots op dat we tegen de landelijke trend in gelijk gebleven in het aantal zetels, maar anderzijds is een eenvoudige coalitievorming niet direct in beeld en dat baart ons zorgen.


Als eerst willen wij onze wethouder en raadsleden hartelijk danken voor de inzet van de afgelopen 4 jaren. In voor- en tegenspoed hebben zij vastgehouden aan onze kernwaarden:
1. Respect
2. Eerlijk
3. In verbinding
4. Verantwoordelijk
5. Vooruitstrevend

Zij hebben goede resultaten bereikt in het belang van heel groot Someren. Denk hierbij aan de  centrumvisie, beleidsnota recreatie en toerisme, woonvisie, het bedrijventerrein, ons florerende buitengebied, het project “Onweerstaanbaar Someren” en het convenant van Cultuurplein Asten – Someren.

Daarnaast danken wij het campagne team dat ervoor gezorgd heeft dat ons programma, de flyers per wijk, onze thema’s en onze kandidaten op een mooie manier de aandacht gekregen hebben die zij verdienen.

Als laatste danken wij iedereen die op ons gestemd heeft en feliciteren wij onze raadsleden, waarbij we hen veel wijsheid en succes wensen voor de komende 4 jaren.

Hierbij de uitslag van de verkiezingen:

Meer informatie staat op de website van de gemeente Someren: Gemeenteraadsverkiezing 2022 - Gemeente Someren.

Een externe informateur is aan de slag gegaan om de opties voor een coalitie in beeld te brengen en wij hopen dat de formatie in een constructieve sfeer tot een goed resultaat kan leiden voor iedereen in onze mooie gemeente.

CDA Someren…..met aandacht voor elkaar en voor de leefbaarheid in alle wijken en kerkdorpen.

Bestuur CDA Someren

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.