04 november 2021

“Hart (en nie baang) voor toeristische groei”. Een ambitieuze toeristische visie Someren 2030.

Informatieavond CDA Someren dd 8 november 2021

“Hart (en nie baang) voor toeristische groei”. Een ambitieuze toeristische visie Someren 2030.

Het CDA Someren bespreekt op maandag 8 november a.s. tijdens de maandelijkse informatieavond de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Verder is er aandacht voor de Toeristische beleidsnota Someren 2030 die op de agenda staat van de commissie Ruimte. Waar wil Someren in 2030 op toeristisch gebied staan? En welke stappen moeten er genomen worden om hiertoe te komen? Tien jaar geleden is met de beleidsnota “de Kracht van Toerisme” een basis gelegd voor het toeristisch beleid in Someren. In de afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest. In samenwerking met de sector is er daarom een geactualiseerde visie opgesteld, waarin een stevige ambitie wordt neergezet met een bijbehorend actieprogramma: “Hart (en nie baang) voor toeristische groei”.  

Verder worden tijdens de informatieavond de raadscommissies besproken en praat wethouder Louis Swinkels de aanwezigen bij over de laatste ontwikkelingen in Someren. Uiteraard is er ook gelegenheid voor discussie over onderwerpen die u zelf kunt inbrengen. De informatieavond is ook toegankelijk voor belangstellenden die geen politieke voorkeur voor CDA Someren hebben.

U bent van harte welkom op maandag 8 november a.s. vanaf 19.45 uur in de Foyer Lounge van Cultureel Centrum De Ruchte. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Met de nieuwe coronaregels is een QR-code met je identiteitsbewijs verplicht.

De eerstvolgende informatieavond is op maandag 6 december 2021.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.