25 maart 2021

Het is helaas niet gelukt!!

Na een drietal gesprekken hebben we helaas moeten constateren dat het niet gelukt is om de coalitie in Someren in stand te houden. We hebben er alles aan gedaan!

GL wilde gisteravond niet instemmen met het voorstel om te komen tot werkafspraken en heeft vanavond de coalitie verlaten.

Er waren meerdere twistpunten zoals hoe je als raadslid communiceert op social media, wat de definitie is van integriteit en hoe je vertrouwen uitstraalt in plaats van uitspreekt.

Breekpunt was echter het verschil van mening over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de vrijgekomen positie van de ontslagen wethouder.

CDA-Someren en PvdA wilden - gezien de kosten die er mee gemoeid zijn – in ieder geval in beeld hebben of er noodzaak was een nieuwe fulltime of parttime wethouder te benoemen. En tevens wilden ze graag weten of het op korte termijn nodig zou zijn of niet.

Het huidige College vult al een hele poos alle taken in en op het eerste gezicht lijkt dat op dit moment goed te gaan. Er wordt geen afspraak gecanceld en geen regionaal overleg vertraagd. De winkel is open. Dit vraagt zeker iets extra’s van de huidige bestuurders en de Burgemeester, maar zij geven aan voorlopig niet vast te lopen. Dan is het dus verstandig om goed na te denken of, wanneer en op welke wijze er eventueel een nieuwe wethouder bij moet komen. Zo zal hij zich moeten inwerken, komt er een vakantieperiode aan en is de raadsplanning niet overvol tot het einde van het jaar. CDA-Someren en PvdA willen dit onderzoeken en goed in beeld hebben om een zorgvuldig en afgewogen besluit hierover te kunnen nemen.

Daarnaast loopt de gemeente het risico om nog extra wachtgeld te betalen na deze periode. Immers na een jaar werken voor de gemeente moet twee jaar wachtgeld betaald worden. Dit komt bovenop de wachtgeldregeling van de ontslagen wethouder.

De fractievoorzitter van de GL wilde dit onderzoek niet afwachten maar per direct een wethouder inbrengen. Ondanks pogingen hem te overtuigen enige tijd hiervoor te reserveren, was dat voor de fractievoorzitter het moment om afscheid te nemen van de coalitie.

Na drie jaar goed gewerkt te hebben en ondanks eerdere berichten dat zij de coalitie nooit zouden verlaten, heeft de GL nu toch de stap genomen. CDA-Someren en PvdA beraden zich op de ontstane situatie en willen tijdens de Raadsvergadering van 25 maart nadere mededelingen doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.