14 maart 2021

Kandidaat Kamerlid Inge van Dijk bezoekt Bouwbedrijf Dobu en modelwoning Groote Hoeven

Het aantal Brabantse kandidaat Kamerleden op een verkiesbare plek bij de komende verkiezingen is op één hand te tellen. Eén van de kandidaten die de Brabantse belangen in Den Haag met hand en tand zal verdedigen is Inge van Dijk. De Gemertse staat op de 4e plek van de CDA-kieslijst.

Het bezoek aan Dobu en de modelwoning op Groote Hoeven stond eerder al gepland tijdens de Woonchallenge, maar moest vanwege een te druk programma worden doorgeschoven. Op zaterdag 13 maart ging ze in gesprek met Roland van Bussel (directeur/ eigenaar Bouwbedrijf Dobu), wethouder Louis Swinkels en fractievoorzitter CDA Someren Arjan Evers.

De nieuwbouwwijk Groote Hoeven in Someren is gelegen tussen prachtige grote bomenrijen. Daar is groen en duurzaam het sleutelwoord. De woningen die daar in de afgelopen tijd zijn gebouwd en de komende periode nog gerealiseerd worden zijn gasloos en zo optimaal mogelijk duurzaam en circulair. Dobu heeft bij de start van de bouw in Groote Hoeven een modelwoning gebouwd, die als informatiebron dient voor toekomstige bewoners. Directeur/ eigenaar van Dobu - Roland van Bussel - vertelt kandidaat Kamerlid Inge van Dijk op een bevlogen wijze zijn ervaringen van de afgelopen jaren. Bij het duurzaam bouwen van de woningen betrekt hij zoveel mogelijk lokale ondernemers. Dat beperkt de transportbewegingen en daarmee de uitstoot van brandstoffen. Op de vraag van Van Dijk of het project voor herhaling vatbaar is, antwoord Van Bussel bevestigend. Het is een leerproces voor het bouwbedrijf en de architect, omdat je steeds nieuwe dingen tegen komt. Hij geeft aan, dat het door de wijze van bouwen en gebruik van de materialen mogelijk is om in 3 tot 4 dagen het casco van een duurzame woning te realiseren. Inge van Dijk ziet in deze (snelle) manier van bouwen een mogelijke oplossing voor de enorme bouwopgave, die we op dit moment en de komende jaren hebben. De vraag naar starters-, senioren en mantelzorgwoningen is groot. “We doen vaak te spastisch over het creëren van mantelzorgwoningen”, volgens het toekomstig Tweede Kamerlid. “Daarmee kun je een deel van het probleem oplossen. Ook de zorg is dan meteen geregeld”. Inge van Dijk is een voorstander van ‘bouwen naar behoefte’. De uitdaging is volgens haar dusdanig groot, dat het niet volstaat om alleen gebruik te maken van inbreidingslocaties. Er moet ook gekeken worden naar voldoende uitbreidingslocaties. Creatief worden, dat is het motto. Niks mag onbesproken blijven. Louis Swinkels spreekt daarbij de wens uit, dat er meer mandaat bij de gemeente komt te liggen om uit te breiden in plaats van provinciale of landelijke modellen te hanteren. De gemeente weet immers het beste waar de behoefte van haar inwoners ligt en dat geldt voor alle kernen van Someren in relatie tot de leefbaarheid.

Er worden tijdens het bezoek diverse thema’s besproken, zoals de kostprijs van starterswoningen, de mogelijkheden op VAB-locaties (voormalige agrarische bedrijven) en het huisvesten van arbeidsmigranten. Fractievoorzitter Arjan Evers vertelt dat hier in Someren zeer pragmatisch mee wordt omgegaan. Dit gebeurt volgens hem jammer genoeg niet in elke regiogemeente.

Uit de verschillende thema’s blijkt dat er voor Inge van Dijk voldoende werk aan de winkel is in het Haagse. Na het gesprek wordt nog een bezoek gebracht aan de modelwoning in de nieuwbouwwijk Groote Hoeven.

Inge van Dijk staat 4e op de kieslijst van het CDA (lijst 3).

Geen gezeik, stem Van Dijk.

CDA Someren: Meer bouwen én meer bouwen naar behoefte. In alle kernen.

#NuDoorpakken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.