05 juni 2021

Komt de Meerpoel terug op het Wilhelminaplein?

Donderdagavond 27 mei heeft de gemeenteraad de langverwachte Centrumvisie unaniem vastgesteld.

In de Centrumvisie wordt een toekomstbeeld geschetst voor de komende 20 tot 25 jaar. Een lange termijnvisie dus. Iedereen heeft de laatste jaren kunnen zien dat er steeds meer winkelpanden leeg kwamen te staan in de Postelstraat, dé winkelstraat van Someren. Dat is een logisch gevolg van de digitalisering van de samenleving en de groei van het online-winkelen waardoor er minder ruimte nodig is voor fysieke winkels.

Wil je het centrum aantrekkelijk houden, niet alleen om te winkelen maar ook om er te verblijven dan zal er dus iets moeten gebeuren. Daar was en is iedereen het over eens.

De Centrumvisie schetst beelden van de mogelijke route naar een vitaal, aantrekkelijk en levendig centrum dat niet alleen aantrekkelijk is om te winkelen maar ook om te verblijven en elkaar te ontmoeten. In de visie zijn drie mogelijke scenario’s beschreven. Die variëren van niets doen via herinrichting van het Wilhelminaplein en het noordelijke gedeelte van de Postelstraat tot een verplaatsing van de winkels aan het Sonnemansplein naar het centrum.

Dat laatste scenario gaat heel ver en is niet haalbaar op afzienbare termijn. Daarom is gekozen voor het scenario waarin het Wilhelminaplein en het noordelijke gedeelte van de Postelstraat aangepakt worden. Als gemeenteraad hebben we het college opdracht gegeven hiervoor een plan uit te werken.

Bij de uitwerking van dat plan worden niet alleen de aangrenzende pandeigenaren, winkeliers en horecaondernemers betrokken maar kunt ook u uw ideeën inbrengen. Het centrum is van iedereen en daarom is het belangrijk dat iedereen ook de mogelijkheid krijgt om mee te denken, mee te praten.

CDA Someren is blij dat het college en wethouder Louis Swinkels in het bijzonder er ondanks de moeilijke tijd vanwege de Corona in geslaagd zijn deze visie uit te werken. Daarom nu de handen uit de mouwen en de schouders er onder. Een gezellig, levendig en vitaal centrum een kloppend hart voor heel Someren, dat is wat we willen bereiken. Ideeën? Breng ze in!

Fractie CDA Someren

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.