05 juli 2021

Louis Swinkels gekozen tot lijsttrekker CDA Someren

Op maandag 5 juli hebben de leden van CDA Someren tijdens de algemene ledenvergadering Louis Swinkels unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Het bestuur van het CDA Someren is verheugd, dat de koers die de partij drie jaar geleden heeft ingezet - na een zorgvuldig doorlopen proces met de vertrouwenscommissie – kan worden voortgezet. Het CDA Someren wil daarmee vasthouden aan haar kernwaarden en doelen waar ze voor staat; met Hart voor heel Someren, in het belang van en voor de gehele Somerense maatschappij, de burgers, de verenigingen, organisaties en de ondernemers. De Somerense partij wil zich daarbij niet af laten leiden door zaken, die ze - zowel plaatselijk als landelijk - niet zelf in de hand heeft. Het CDA Someren staat open voor eenieder die hierover het gesprek wil aangaan en/ of een nadere toelichting wenst.

Bij de uitvoering van de plannen heeft het CDA Someren een verbindend persoon nodig. Betrouwbaar en met een luisterend oor. Iemand die hart heeft voor Zùmmere, maar ook professioneel kan besturen. Louis Swinkels is daarvoor volgens de vertrouwenscommissie, het bestuur en de leden de aangewezen persoon.

De vertrouwenscommissie gaat in de komende maanden samen met de lijsttrekker aan de slag om de concept verkiezingslijst verder vorm te geven.

Daarnaast zal de komende maanden met werkgroepen worden gestart om input vanuit de samenleving maximaal te betrekken bij het vormgeven van het verkiezingsprogramma. Het CDA Someren heeft daarvoor de volgende werkgroepen ingesteld:
1. Communicatie, Veiligheid en Financiën;

2. Economie en Wonen;

3. Zorg en Samenleving;

4. Klimaat en Platteland;

5. Natuur en Recreatie


Belangstellenden die hierover willen meepraten of meeluisteren kunnen zich aanmelden via voorzitter.cdasomeren@gmail.com 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.