22 juli 2022

CDA feliciteert het nieuwe college en de nieuwe raadsleden

Donderdag 21 juli 2022 zijn de heer Swinkels (CDA Someren), de heer Van Doorn (PvdA) en de heer Kusters (WijzijnSomeren|VVD) tijdens de raadsvergadering beëdigd als wethouder. Er zijn die avond ook drie nieuwe raadsleden benoemd.

Louis Swinkels, Willem van Doorn en Koert Kusters hebben alle drie na stemming het wethouderschap aanvaard en zijn beëdigd voor een fulltime functie als wethouder. Ze vormen een complementair team en zullen elkaar ondersteunen gebruik makend van het vier ogen principe.

Er is gesproken over een coalitieakkoord in de vorm van ambities. Op hoofdlijnen zijn de portefeuilles verdeeld, dinsdag volgt de definitieve verdeling.

Vanwege het wethouderschap van drie raadsleden zijn tijdens dezelfde raadsvergadering van 21 juli 2022 de volgende 3 mensen benoemd als raadslid: Ellen Zegwaard - van der Kooij (CDA Someren), Hans van Maris (PvdA) en Frans van de Kuijlen (WijzijnSomeren|VVD).

Laten we SAMEN WERKEN om ons mooie Someren nog mooier te maken 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.