08 maart 2021

Online Informatieavond CDA Someren dd 8 maart 2021

Het CDA Someren bespreekt tijdens een Informatieavond op maandag 8 maart a.s. onder meer het besluitvormingsproces voor het vaststellen van de Regionale Energiestrategie MRE 1.0.. De Metropoolregio Eindhoven beschikt zelf niet over grootschalige duurzame warmtebronnen. Het is daarom een uitdaging voor de 21 gemeenten in de regio, om met de beschikbare bronnen op een verantwoorde wijze invulling te geven aan de energievraag op de korte en lange termijn. De fractie van het CDA Someren gaat hierover graag met belangstellenden in discussie.

Op de agenda van de commissie Ruimte staan verder het vaststellen van enkele bestemmingsplannen, de aankoop van de grond Boerenkamplaan 5a (ged.) en de besluitvorming in het kader van de nieuwe Omgevingswet over de te volgen procedure, het adviesrecht en de participatieverplichting.

Naast deze zaken worden deelnemers bijgepraat door wethouder Louis Swinkels over de laatste ontwikkelingen in Someren. Uiteraard is er ook ruimte voor discussie over onderwerpen die u zelf in kunt brengen.

U kunt voor het bijwonen van de bijeenkomst een MS Teams link aanvragen via: voorzitter.cdasomeren@gmail.com . Leden van het CDA Someren hebben de link inmiddels bij de uitnodiging ontvangen.

Ook als u geen politieke voorkeur heeft voor CDA Someren bent u van harte welkom. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.