12 juni 2022

Statement CDA-afdelingen rondom de Brabantse en Limburgse Peel

Met de Stikstof plannen uit Den Haag voor de Peelregio, lijkt het kabinet totaal de weg kwijt.

Afgelopen vrijdag werd ook de Peel regio geconfronteerd met de verschrikkelijke landelijke stikstofplannen, ofwel de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De plannen uit Den Haag lijken er op gericht om de gehele land en tuinbouw sector rondom de Peel regio te verdrijven enkel om daarmee op termijn hoogveen in de Peel te willen stimuleren.

Vanuit Den Haag wordt de Peel regio met stoere doelen opgezadeld, een stikstof reductie van 95% terwijl voor de uitvoering de provincies verantwoordelijk worden gehouden, waarna inwoners uit de Peelregio de gevolgen moeten dragen. Voor deze belachelijke reductie doelen wordt voorgesteld om 25.000.000.000 euro aan belastinggeld te besteden.

Door de grootste voorstanders voor behoud van de Peel wordt de haalbaarheid van de plannen uit den haag ernstig betwijfeld. van Opbergen (werkgroep behouden de peel); “al zou je de gehele land en tuinbouw sector in een straal van 10 kilometer rondom de peel op kopen, dan zit je nog maar op een stikstofafname van 25%”.

Hiermee wordt pijnlijk duidelijk dat de doelen voor een afnamen van 95% voor de Peel, door de land en tuinbouwsector te verdrijven totaal onrealistisch zijn.

De CDA afdelingen rondom de Brabantse en Limburgse Peel zijn unaniem van mening dat dit beleid nooit tot uitvoering mag komen. Het is weggegooid geld enkel ter stimulans van hoogveen in de Peel, waarmee een kwalitatief hoogwaardige voedsel producerende beroepsgroep voor de toekomst wordt verdreven zonder dat daarmee ook maar in de buurt te komen van de gestelde doelen.
Wij roepen de CDA-Tweede Kamerfractie geen verantwoordelijkheid te dragen voor deze doelen. Tevens roepen wij de CDA-Statenfracties uit Noord-Brabant en Limburg op om in gelijke strekking zwaar protest aan te tekenen bij gedeputeerde staten in beide provincies. De provincies mogen niet akkoord gaan met deze ijskoude kaalslag op ons mooie platteland, waardoor boeren en burgers worden verdreven. Dit past niet bij de uitgangspunten van het CDA.

Namens,

CDA Horst ad Maas
CDA Deurne
CDA Peel en Maas
CDA Asten
CDA Venray
CDA Laarbeek
CDA Nederweert
CDA Someren
CDA Leudal
CDA Gemert-Bakel

Contactpersonen:
Benny Munsters CDA Deurne (brabant), tel. 06-41458990
Alex Janssen CDA Horst aan de Maas, tel. 06-…

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.