02 september 2021

Uitnodiging informatieavond CDA Someren

Informatieavond CDA Someren dd 6 september 2021

Het politieke seizoen gaat weer van start!

De zomervakantie zit er voor de meesten weer op. Het CDA Someren start het politieke seizoen met een informatieavond in zalencentrum Centraal op maandag 6 september a.s.. Vanaf 19.45 uur zijn CDA-ers, sympathisanten en inwoners van Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide van harte welkom.

Op de agenda van de informatieavond staat onder meer een toelichting op het initiatief Tiny Houses en het beschikbaar stellen van een krediet van € 40.000,-- voor het opstellen van een bestemmingsplan voor motorcrossterrein “De Herselse bossen” van MAC Lierop . De Raad van State heeft in zijn uitspraak aangegeven, dat het motorcrossterrein onder het overgangsrecht valt en dat een deel van de activiteiten (trainen en vier wedstrijden per jaar) wordt toegestaan. Door een herziening van het bestemmingsplan wordt het gebruik gelegaliseerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld een bijdrage in de kosten te doen voor de herziening van het bestemmingsplan.

Op de agenda van de commissie Burger & Bestuur staat onder meer een voorstel, om de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven op enkele punten te wijzigen. Eerder is na onderzoek al geadviseerd om enkele gemaakte afspraken te herzien en de samenwerkingsvorm te vereenvoudigen. Na een proefperiode kunnen de aanpassingen nu geformaliseerd worden.

Naast deze zaken worden deelnemers bijgepraat door wethouder Louis Swinkels over de laatste ontwikkelingen in Someren. Verder is er ruimte voor discussie over onderwerpen die u zelf in kunt brengen.

Ook als u geen politieke voorkeur heeft voor CDA Someren bent u op maandag 6 september a.s. vanaf 19.45 uur van harte welkom in zalencentrum Centraal. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

De eerstvolgende informatieavond is op maandag 4 oktober 2021.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.