01 april 2021

UITNODIGING ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING CDA SOMEREN

Naar een sfeervol, levendig en vitaal dorpshart.

Het CDA Someren houdt op dinsdag 6 april a.s. om haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in combinatie met een informatieavond. Naast het bespreken van het financieel jaarverslag over 2020 staat het aanstellen van een vertrouwenscommissie op de agenda. Hiermee start de lokale afdeling de eerste voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Op de agenda van de informatieavond staat onder meer de eindversie van de Centrumvisie Someren ‘Naar een sfeervol, levendig en vitaal dorpshart’. De integrale beleidsvisie voor het bruisende hart van Someren is één van de speerpunten uit het coalitieprogramma 2018-2022. De visie biedt ruimte om te ondernemen, ruimte voor initiatieven gericht op beleving én een gezonde leefomgeving (wonen, recreëren en toerisme) waar de huidige en ook volgende generaties plezier van hebben. Tijdens de informatieavond kunt u – online - in gesprek met de fractie van het CDA Someren over een levendige en leefbare dorpskern.

Uiteraard komen ook de overige agendapunten van de commissies Ruimte en Burger & Bestuur aan bod. Uit de leerlingenprognoses 2021 blijkt onder meer, dat de basisscholen in de gemeente Someren de komende jaren groeien. Hoe staat dit in relatie tot onderwijshuisvesting? Het college stelt voor, om de ruimtebehoefte van basisschool ’t Rendal in Lierop naar boven bij te stellen.

Naast deze zaken worden deelnemers bijgepraat door wethouder Louis Swinkels over de laatste ontwikkelingen in Someren. Verder is er ruimte voor discussie over onderwerpen die u zelf in kunt brengen.

U kunt voor het bijwonen van de bijeenkomst een MS Teams een link aanvragen via: voorzitter.cdasomeren@gmail.com. De online vergadering start om 20.00 uur.

Ook als u geen politieke voorkeur heeft voor CDA Someren bent u van harte welkom. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.