07 februari 2021

De RES komt eraan. De WAT? De Regionale Energie Transitie

Deze bijdrage van het CDA is anders dan u van ons gewend bent. We informeren u graag over Son en Breugel in de regio. Onze gemeente is o.a. lid van het MRE (Metropool Regio Eindhoven) en draagt hiervoor een paar euro per inwoner af. In ruil krijgen we expertise en steun bij grootschalige projecten die de hele regio aangaan. Zoals het uitwerken van het Klimaatakkoord van Parijs: de RES.

Het einddoel van Brainport is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Als tussenstap willen we in 2030 49% minder CO 2 uitstoten dan in 1990. Een belangrijke pijler is: besparing door isolatie en het terugdringen van (fossiel) energieverbruik. De MRE-regio moet een bijdrage leveren van 2 TWh (Terra Watt uur) aan de Nederlandse hoeveelheid van het Klimaatakkoord (35TWh). Natuurlijk wordt vol ingezet op zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven. Maar dit zal niet genoeg zijn. Er wordt onderzocht  waar en hoe we het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie grootschalig kunnen opwekken. De eerste gebieden in de regio zijn in kaart gebracht. Voor Son en Breugel is het noordelijk deel van de Sonniuswijk (tegen Sint Oedenrode aan) aangemerkt als mogelijk geschikt voor windmolens. Verder onderzoek moet uitwijzen of windmolens de start- en landingen voor Eindhoven Airport niet in de weg staan.

Zonder participatie geen RES! Dat is de stelling van de projectaanpak en dat is ook steeds het standpunt van het CDA geweest. We streven naar 50% lokaal eigendom van de nieuwe zonne- en windparken. Geen buitenlandse investeerders die er met onze winst vandoor gaan. Het wordt hoog tijd dat u geïnformeerd wordt over de gevolgen van deze RES 1.0. U krijgt er sneller mee te maken dan u denkt. Want wie gaat dit betalen, denkt u?

Ook dit is CDA. Wij houden u op de hoogte van lokale en regionale ontwikkelingen die u raken.

Fractie CDA Son en Breugel,
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nl

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.