16 januari 2021

Interpellatie en rekenkamer onderzoek

Elke partij, elk raadslid is vrij om vragen te stellen over elk onderwerp. Alle partijen moeten dit recht respecteren. Vragen stellen om duidelijkheid te krijgen, vragen stellen om onregelmatigheden helder te krijgen, vragen stellen om misstanden aan de kaak te stellen vormen de kern van ons raadswerk. De inwoners verwachten dit van ons. Die verwachten een kritische houding van ons. Dus laat iedereen veel vragen stellen. Want vragen stellen leidt tot inzicht en verduidelijking.

Maar, als vragen gesteld worden om een democratisch tot stand gekomen meerderheidsbesluit onderuit te halen, in een kwaad daglicht te stellen of te frustreren in de uitvoering, dan is geen sprake meer van vragen stellen. Dan is sprake van obstructie en etteren. Aan dergelijke negatieve politiek zullen we niet meewerken. Nooit. Dergelijke negatieve politiek is zelden gericht op het algemene dorpsbelang. Des te vaker op eigen politiek gewin.

Voor we kunnen beslissen of er een onderzoek moet komen door de Rekenkamer moet de volgende kwestie behandeld worden. Toon nou eens aan dát er iets mis is en toon nou eens aan wát er dan mis is. We gaan niet zomaar duur geld in een onderzoek steken als daar geen goede grond voor is. Wij, CDA hebben geen onregelmatigheden in het hele traject Dorpshuis kunnen ontdekken. Andere partijen kennelijk wel. Daar zullen we vragen over stellen.

De planning van het hele dossier Dorpshuis is in januari 2019 bekend gemaakt. Daar is niet van afgeweken. Volgens die planning is in juli 2020 alle informatie gedeeld met de raad. Iedereen heeft dezelfde informatie op hetzelfde moment en op dezelfde wijze ontvangen. In augustus is het besluit voorgelegd aan de raad. Die is in meerderheid akkoord gegaan met het collegevoorstel. Het PvE is door de vorige raad al vastgesteld en is de basis gebleven van het huidige voorstel. Notabene de oppositie heeft erop aangedrongen om beter naar de wensen van de gebruikers te luisteren en die wensen te honoreren. Hoe kun je dan achteraf zeggen dat je verbaasd bent dat het PvE gewijzigd is? Op details, JA, en dat was ook jullie wens. Ook onze wens trouwens. De meerkosten zijn dus door de gebruikers en door deze raad zelf gewenst. Dus ook het bedrag kan niet anders dan duidelijk zijn. Denk aan sloopkosten, BTW, inrichting omgeving, extra verdieping, aanschaf inventaris, extra voorziening dak en zonnepanelen en behoud markante aspecten. Zo maak je van 4 miljoen inderdaad 9 miljoen. Niks stiekem, alles in openheid en volgens de regels.  

Dus wat ons betreft is de procedure transparant geweest en gelopen zoals gepresenteerd. Waar zitten dan de vragen? Wat weten VVD, Dorpsbelang en Voor U wat wij niet weten?

Voorzitter, onze vragen:

Allereerst een vraag die voor een gelijke basis moeten zorgen. De andere vragen komen daarna:

1. Erkent (als wettig juist en echt aanvaarden) u het besluit dat door deze raad is genomen over het Dorpshuis?

 

Nut en noodzaak voor het onderzoek zullen we vervolgens mede laten afhangen van de antwoorden op de volgende vragen.

2. Wij hebben door het verleden gescand en daaruit komt het volgende beeld naar voren:

  • Alle voormalige wethouders (ook van VVD en Dorpsbelang) hebben in hun functies te maken gehad met raadsvoorstellen die door ambtenaren zijn voorbereid. Nooit, niet één keer hebben zij reden gezien om aan de kwaliteit van de ambtenaren te twijfelen of om een Rekenkameronderzoek aan te vragen. Op welke punten twijfelt u nu dan wel aan de ambtenaren?
  • Alle voormalige wethouders (ook van VVD en Dorpsbelang) hebben in hun functies te maken gehad met raadsvoorstellen waarin aanbestedingen via BIZOB hebben plaatsgevonden. Nooit, niet één keer hebben ze reden gezien om aan BIZOB te twijfelen of om een Rekenkameronderzoek aan te vragen. Op welke punten twijfelt u nu dan wel aan BIZOB?
  • Alle voormalige wethouders (ook van VVD en Dorpsbelang) hebben in hun functies raadsvoorstellen gedaan en dat naar eer, geweten en volgens de wettelijke regels gedaan. Op welke punten twijfelt u nu dan aan dit college?
  • Alle aanbesteders voor het Dorpshuis hebben de mogelijkheid gekregen om bezwaren in te dienen tegen de gevolgde procedure. Geen enkele partij heeft dit gedaan. U stelt uw vragen dus niet voor hen. Hun rol is uitgespeeld. Op welke punten twijfelt u, dan wel aan de procedure?
  • De partijen die klagen, komen achteraf met vragen die nooit aan de orde gekomen zijn tijdens de behandeling van het Dorpshuis. U had die vragen moeten stellen toen het ertoe deed. U bezondigt uzelf nu aan OUTCOME bias, oftewel de uitkomstfout. Deze denkfout ontstaat door de volgende aanname: omdat de uitkomst me niet aanstaat, staat de gevolgde procedure me ook niet aan,… Een eenvoudige wedervraag geeft vaak al inzicht. Zou u de procedure ook aangevochten hebben als de raad tégen het Dorpshuis had gestemd?  

3. De heer Vortman zit namens deze raad in de auditcommissie. In die commissie wordt de accountantscontrole besproken en dus ook bureau BIZOB. Hoe vaak heeft de heer Vortman geklaagd over dat bureau? Uit de verslagen aan de raad kan maar één conclusie getrokken worden: nooit! Nooit zijn er redenen geweest om te twijfelen aan BIZOB. Welke nieuwe, recente gronden heeft u om nu te twijfelen aan BIZOB?  

4. Kortom, u moet wel iets heel bijzonders op het spoor zijn gekomen dat u een dergelijk onderzoek wenst. En het bijzondere daaraan is dat het de meerderheid van de raad ook nog eens ontgaan is. Tot op heden hebben we veel vragen voorbij zien komen. Die zijn steeds van antwoorden voorzien. Wij hebben niks nieuws of niks vreemds gehoord of gelezen. Geen enkele reden dus voor ons om te twijfelen aan het genomen raadsbesluit. Maar u heeft die twijfel wel. Wij nemen die twijfel serieus. Laten we die vanavond samen wegnemen. U kunt dat doen door antwoord te geven op onze vragen. En tot dan houden we ons aan de rechtsregel: onschuldig tot het tegendeel bewezen is!

 

Tweede termijn

Er bestaat een kans dat de conclusies van het Rekenkameronderzoek u ook niet aanstaan. Dat er niks afwijkends naar voren komt. Hoe gaat u om met een dergelijke uitkomst? Accepteert u dan die uitkomst? Of is dat opnieuw bewijs dat er van alles mis is? (Bij confirmation bias is dit heel goed mogelijk.) 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.