24 november 2020

Motie diverse straatnamen

Motie diverse straatnamen

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op donderdag 5 november 2020;

Overwegende dat:

• Straatnamen niet alleen praktisch zijn, maar ook een verhaal vertellen over geschiedenis en cultuur;

• Straatnamen ingezet kunnen worden om de waarde voor een land, regio en gemeenschap te tonen;

• De huidige straatnamen veelal vanuit een traditioneel perspectief zijn bepaald;

• De duiding van de straatnamen voor verbetering vatbaar is;

• In ons dorp nog maar een beperkt aantal nieuwe straatnamen te vergeven zullen zijn;

• Iedereen zich moet kunnen herkennen in de openbare ruimte van ons dorp;

 

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

1. Een procedure op te stellen waarin bestuur en inwoners gezamenlijk komen tot straatnamen die recht doen aan inclusiviteit;

2. Hiertoe criteria te ontwikkelen;

3. Deze procedure van toepassing te verklaren op alle bouwlocaties in “Kaders als Koers”.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 5 november 2020

Fracties CDA, D66, DorpsVISIE, PvdA/GL

BESLUIT GEMEENTERAAD 11 NOVEMBER 2020:

De motie is aangenomen.

(tegen: fracties VVD, Dorpsbelang en VOOR U!)

 

20.0013526 motie cda e.a. diverse straatnamen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.