22 februari 2021

ODZOB: belangrijke partner van onze gemeente bij milieu, geur en geluid

Deze bijdrage van het CDA is anders dan u van ons gewend bent. We informeren u graag over Son en Breugel in de regio. Onze gemeente is o.a. lid van de ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant) en draagt hiervoor een paar euro per inwoner af. Dit is deel 4 van de serie over regiopartners.  

De ODZOB is een uitvoeringsorganisatie en dat betekent dat zij werk in opdracht van onze gemeente uitvoert. Dat zijn wettelijke taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en soms speciale verzoeken zoals geluidsonderzoek bij de A50.

De ODZOB is een belangrijke partner voor onze gemeente. Onze gemeente is te klein om alle toezicht en handhaving zelf te doen. Daarom voert de ODZOB de VTH taken uit voor de volgende thema’s: klimaat & energie, duurzaamheid, toekomstbestendige veehouderij, bodem, asbest, gezondheid, zeer zorgwekkende stoffen en criminele ondermijning. Bovendien houden ze toezicht op de naleving van de wetten en regelingen.

De ODZOB is nauw betrokken bij de uitvoering van de RES (Regionale Energie Transitie) bijvoorbeeld op het thema energiebesparing door advies te geven aan gemeenten, bedrijven en organisaties. De ODZOB regelt verder de vergunningverlening van zonneparken, windparken en vergistingsinstallaties.

In het kader van ”een vitaal platteland” worden de volgende taken verricht: aanpak van geuroverlast, ammoniakeisen, verduurzaming van de veehouderij, bedrijfsbeëindiging en intrekken van vergunningen, herbestemmingen (bedrijfswoning-burgerwoning), sloop, soortenbescherming, bodem en asbest opruiming. Onze BOA’s spelen hier een belangrijke rol in.

Namens de gemeenten brengt de ODZOB ieder jaar in beeld wat de luchtkwaliteit in de regio is.  Met behulp van innovatieve sensortechnieken, in een regionaal dekkend meetnet en met de inzet van de coöperatieve vereniging AiREAS, wordt inzicht verschaft in luchtkwaliteit en geluid. Voor Son en Breugel is dit van groot belang vanwege Eindhoven Airport.

Fractie CDA Son en Breugel,
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.