04 april 2022

Samenspraakbijeenkomst over de toekomst van de Sonse bossen

De gemeenteraad van Son en Breugel zal de komende tijd een besluit gaan nemen over de Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer. Deze toekomstvisie schetst in 2070 het bos- en natuurgebied tussen Son en Best als een gebied met hoge biodiversiteit, ruimte voor recreatie én veerkracht tegen klimaatverandering en stikstofdepositie. Voordat het zo ver is, wil de gemeenteraad graag met u in gesprek over de toekomst van onze bossen. Hoe ziet ons bos er in 2070 uit? Hoe kunnen we zorgen voor een klimaatbestendig bos, een bos dat klaar is voor de toekomst?

 

Wilt u mee praten? Dat kan tijdens de samenspraakbijeenkomst op donderdag 14 april, aanvang 20:00 uur in De Zwaan. Na een introductie op de ontwikkelingsvisie zullen twee bosexperts hun kijk geven op de toekomst en klimaatbestendigheid van bossen. Daarna is er ruimte voor reflectie, het stellen van vragen en het uitwisselen van standpunten. Aanmelden kan via griffie@sonenbreugel.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.