30 januari 2021

Steun bij ernstig inkomensverlies: TONK! Ook voor ZZP’ ers

Het kabinet heeft de noodmaatregel Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) bekend gemaakt en stelt hiervoor € 130 miljoen beschikbaar. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen en hierdoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen en voor wie andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Denk hierbij aan huishoudens die fors minder geld uit werk ontvangen, zoals flexwerkers. Of artiesten en sekswerkers die terugvallen op een uitkering. Maar de regeling geldt ook voor huishoudens waar een of beide partners geen inkomen meer hebben en ook geen recht hebben op een uitkering. De focus ligt op het niet meer kunnen betalen van woonkosten. TONK gaat op 1 februari in.

De contouren zijn nu uitgewerkt zodat gemeenten er lokaal uitvoering aan kunnen geven. Omdat TONK binnen het juridisch kader van de bijzondere bijstand wordt uitgevoerd, kunnen gemeenten ook eigen keuzes maken. Hiermee kan extra maatwerk worden geleverd. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 steeds meer gemeenten hun TONK-loketten zullen kunnen openen.

De inzet is tevens om bij de aanvraag voor TONK aandacht te besteden aan eventuele armoede- en schuldenproblematiek, zodat gemeenten hierin preventief op kunnen treden en via omscholings- en re-integratiemogelijkheden de arbeidsmarktpositie van aanvragers kunnen verbeteren.

Wij brengen u al vast op de hoogte van deze nieuwe steunmaatregel zodat u informatie en eventuele ondersteuning kunt aanvragen. Wij zullen het college vragen stellen om de maatregel zo snel mogelijk voor onze inwoners gereed te hebben.

Ook dit is CDA. Wij houden u op de hoogte van lokale en regionale ontwikkelingen die u raken.

Fractie CDA Son en Breugel,
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.