Wethouder

CDA Son en Breugel

              

Jan Boersma

            

e-mail: janhzn.boersma@kpnmail.nl

            

tel.: 0499-473870

            
            

– Wethouder

            

Voorlopige portefeuilleverdeling:

Wethouder J. (Jan) Boersma (CDA)

-Financiën

-Mobiliteit

-Centrumvisie Son / Dorpshuis centrum Son

-Ekkersrijt

-Centrale inkoop

-Grondzaken en grondbeleid

-Openbare werken en verlichting

-Monumentenbeleid

-Archeologie

-2e loco burgemeester 

 

Wie is Jan Boersma?

Mijn naam is Jan Boersma, ik ben getrouwd met Ada en wij wonen al meer dan dertig jaar in Son en Breugel. Onze drie kinderen zijn hier geboren en zijn intussen alle drie al uitgevlogen.

Vanaf juni 2018 mag ik voor vier jaar in de rol van wethouder met u mee bouwen aan een (nog) mooier Son en Breugel. Wat zou het mooi zijn als ik, samen met u, enkele zaken in mijn portefeuille voor elkaar breng.  Mijn inzet is erop gericht het dorpshuis deze raadsperiode af te ronden met de ingebruikname ervan in de voormalige Petrus Banden kerk. Ik reken daarbij op uw opbouwende bijdrage.

Als wethouder financiën zie ik erop toe dat de gemeente op een verantwoorde manier de uitgaven op de inkomsten baseert. Nieuw beleid en plannen stoelen niet alleen op prachtige beelden, maar dienen ook voorzien in reële behoeften van onze inwoners en financieel grondig zijn doorgerekend. Als wethouder mobiliteit & verkeer hoop ik de tweede aansluiting van Ekkersrijt op het snelwegennet een stap dichterbij te brengen en het dorp een stukje veiliger voor de fietser te maken. 
 

Maart 2018 ben ik gekozen in de gemeenteraad voor het CDA. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in politiek. Van goede politieke debatten kan ik nog steeds genieten. De interesse voor lokale politiek kwam toen ik zag dat de gemeente een behoorlijke invloed heeft op het dagelijkse leven. Als alles soepel verloopt merk je het niet. Maar als het afval een keer niet opgehaald wordt of als een bouwvergunning nodig is, merken we onmiddellijk het belang van de gemeente. 

Ik vind het belangrijk dat we als samenleving omkijken naar elkaar en samen zorgen voor een leefbare gemeenschap. Met respect omgaan met de onderlinge verschillen hoort daarbij. 

Als wethouder heb ik te maken met het belang van de gemeenschap én met individuele belangen van inwoners. Mijn inzet is dat er bij tegenstrijdige belangen een evenwichtige en eerlijke afweging plaatsvindt tussen het belang van de gemeenschap enerzijds en het individuele belang van burgers anderzijds. Mijn hoop is dat inwoners van Son en Breugel mij daaraan ook zullen herkennen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.